ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (40,776)
        สื่อ (6,214)
        สมาชิก (19,375)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   อาเซียน
       ประเทศสมาชิกอาเซียน (1)
       ภาษาอาเซียน (6)
       แบบวัดความรู้อาเซียน (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (399)
       ลิงค์
           Page FB หสจ.นครปฐม (1)
           สกร.อำเภอเมืองนครปฐม (20)
           สำนักงาน สกร.จังหวัดนครปฐม
           เว็บไซค์แหล่งการเรียนรู้ (9)
           เว็บไซต์ด้านการศึกษาและอื่นๆ (5)
           เว็บไซต์อ่านนวนิยาย (2)
           ภาษาเพื่อการสื่อสาร (4)
           เว็บไซต์สาระน่ารู้ (11)
           เว็บไซต์อ่านข่าว (4)
       ข้อมูลบริการ (7)
       องค์ความรู้
           สุขภาพและสมุนไพร (1)
           ห้องสมุดสีเขียว (8)
           ข้อมูลพื้นฐานและประวัติศาสตร... (27)
           บ้านหนังสือชุมชน (1)
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (27)
       แบบฟอร์มสำรวจ (6)
       สำนักหอสมุดแห่งชาติ
       TK Park
       ห้องสมุดมารวย
       ONIE E-library สพร.สำนักงาน ...
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
       ศูนย์รวมข่าวสาร สำนักงาน กพ.
       สสส ศูนย์่ให้ความรู้ด้านสุขภ...
       ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 15,242
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

13 ก.ค.66 ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศพด.ต.ธรรมศาลา

13 ก.ค.2566 จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับ กศน.ตำบลธรรมศาลา ณ ศพด.ต.ธรรมศาลา นำกิจกรรมเปิดโลกเปิดเล่ม กิจกรรมเล่านิทาน "แม่เป็ด แม่ไก่" เกมเก็บไข่ และกิจกรรมออกท่าทางประกอบเพลงที่สอดคล้องกับนิทาน

12 ก.ค.66 ห้องสมุดเคลื่อนที่ รร.บ้านคลองยาง

12 ก.ค. 2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้เคลื่อนที่ร่วมกับ กศน.ต.บ้านยาง ณ โรงเรียนบ้านคลองยาง นำกิจกรรม 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเปิดโลกเปิดเล่ม ฐาน Diy art magnet ฐานบิงโก และฐานนันทนาการ

6 ก.ค.2566 ห้องสมุดเคลื่อนที่ ศพด.ต.สนามจันทร์

6 กรกฏาคม 2566 ห้องสมุดฯ ร่วมกับ กศน.ต.สนามจันทร์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับน้องๆ ศพด.ต.สนามจันทร์ นำกิจกรรมอ่านภาพนิทานเล่มเล็ก เล่านิทานเล่มใหญ่ มอบหมวกแฟนซี และกิจกรรมนันทนาการ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
หาโอกาสในวิกฤตพิชิตตลาดหุ...

หุ้นเล็กกำไรไม่ธรรมดา

จีนยุคบุราณรัฐ

30 ปี ข้างคลองคันนายาว 25...

เก่งพูดจีน 24 ชั่วโมง


พูดญี่ปุ่นจากจินตภาพ


รวยทะลุมิติ Bitcoin


อิสลามคืออะไร


สลัดโรล&สลัดเมนูใหม่สร้าง...


เมนูคลีนกับชีวิตประจำวัน