ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (40,687)
        สื่อ (6,254)
        สมาชิก (19,219)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   อาเซียน
       ประเทศสมาชิกอาเซียน (1)
       ภาษาอาเซียน (6)
       แบบวัดความรู้อาเซียน (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (371)
       ลิงค์
           เว็บไซค์แหล่งการเรียนรู้ (12)
           เว็บไซต์ด้านการศึกษาและอื่นๆ (5)
           เว็บไซต์อ่านนวนิยาย (3)
           Page FB หสจ.นครปฐม (1)
           กศน.อำเภอเมืองนครปฐม (20)
           OOCC ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (7)
           ภาษาเพื่อการสื่อสาร (4)
           เว็บไซต์สาระน่ารู้ (16)
           หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (3)
           เว็บไซต์อ่านข่าว (4)
       ข้อมูลบริการ (8)
       องค์ความรู้
           ภาษาในชีวิตประจำวัน (1)
           สุขภาพและสมุนไพร (3)
           ไทยนิยม ยั่งยืน (2)
           ห้องสมุดสีเขียว (8)
           ข้อมูลพื้นฐานและประวัติศาสตร... (27)
           บ้านหนังสือชุมชน (1)
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (27)
       แบบฟอร์มสำรวจ (6)
       สำนักหอสมุดแห่งชาติ
       TK Park
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       ห้องสมุดมารวย
       ห้องสมุดมือถือ กศน.จังหวัดรา...
       ONIE E-library สพร.สำนักงาน ...
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
       ศูนย์รวมข่าวสาร สำนักงาน กพ.
       สสส ศูนย์่ให้ความรู้ด้านสุขภ...
       ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 14,542
 

  ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

21 ธ.ค.65 ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม

เรียนรู้กับ 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานรถโมบาย ฐานคัดแยกขยะ ฐานการทำไข่เค็ม ฐานศิลปะสร้างสรรค์ Diy art magnet

19-23 สัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ

สัปดาห์ สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งความสุขเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ปี 2566

14 ธ.ค.65 กิจกรรมสร้างการอ่าน เสริมการเรียนรู้ เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม

จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความเสื่อมของสมอง รับชมหนังสั้น การบริหารสมอง เกมฝึกสมอง เกมใบ้คำ และเกมการอ่าน ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านหุบรัก ต.โพรงมะเดื่อ

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
อ.เคมีและจุลชีววิทยาทางอา...

อ.เคมีและจุลชีววิทยาทางอา...

อ.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี...

อ.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี...

อ.ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณ...
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ง่ายแต่ลึก          เล่ห์รักกลร้าย  
        เสน่หาวายร้าย          ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับการบำเพ็ญบารมี  
        แปดเล่ห์สิบสองรัก          คัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์2  
        เพลิงรักรานบุปผา          ทัณฑ์รักมาเฟีย  
        วิวาห์ร้ายพ่ายรัก          รอยตราซาตาน  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ครัว (พฤษภาคม 2559)263ขนมจีน อันตรายใครรับผิด...          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป แผ่นที่...  
        บ้านและสวน (เมษายน 2557) 452          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป แผ่นที่...  
        แม่บ้าน (สิงหาคม 2560)579          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป แผ่นที่...  
        ครัว (มิถุนายน 2559)264          ่ครัวคุณต๋อย (ธันวาคม2558)  
        แม่บ้าน (กันยายน 2560)          ครัว (ธันวาคม 2558) 258season's greetings gif...  
     Learning Resources Linkage System  |  

       ผู้ดูแลระบบ :  Pornpen  Khayandee  / email : pupornpen@gmail.com / โทร. 034-242481, 034-271266 เปิด อาทิตย์-ศุกร์

Loading...