ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,669)
        สื่อ (100)
        สมาชิก (496)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   รัก การอ่าน 2 เมษา
       โครงการปลูก การอ่าน สานปั... (1)
   สื่อ
       วีซีดี
       เทป
       วีดิโอ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (66)
       ลิงค์
          
           แหล่งเรียนรู้ (9)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,015
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มาอ่านหนังสือเล่มโปรดนอกเวลาเรียนร่วมกับ นางสาวรมิตา ชนสูงเนิน ตำแหน่งครูกศน.ตำบลพุขาม ทาง Google Meet

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มาอ่านหนังสือเล่มโปรดนอกเวลาเรียน


 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
30 สูตรอาหารเจเพื่อสุขภาพ

อาหารไทยเพื่อสุขภาพ

ทับทิมกรอบ ลอดช่องสิงคโปร...

ฝึกอังกฤษ4ทักษะ พูด เขียน...

เก่งพูดอักฤษ 4in1


Super Korean 3in1


รางปราถนา


ฤทัยบดี


รักประชิดหัวใจ


ชะตาพยศรัก

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        มะเหมียวกับเก้าอี้ตัวเล็ก          กามเทพสื่อรัก  
        อาชีพในฝันของหนู นักบินอวกาศ          บ้านไร่สามัคคี  
        ช่วยดอกทานตะวันที!          ซาตานล่ารัก  
        มะลิกับไมโลอาบน้ำเองสนุกจัง          อาชีพในฝันของหนู เจ้าหน้าที่ตำรวจ  
        ข้าวตังอยากเล่นกับแม่          อาญารักพยัคฆ์ร้าย  
  รายการ วีดิโอ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        700 / บ้านและสวน    
  รัก การอ่าน 2 เมษา
      โครงการปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษารักการอ่าน / โครงการปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน
     Learning Resources Linkage System  |  

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรี

Loading...