ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,977)
        สื่อ (100)
        สมาชิก (508)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รัก การอ่าน 2 เมษา
       โครงการปลูก การอ่าน สานปั... (1)
   สื่อ
       วีซีดี
       เทป
       วีดิโอ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (67)
       ลิงค์
          
           แหล่งเรียนรู้ (9)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,554
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สอนลูกให้มีวินัย ฝึกเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ย...          100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ  
  รายการ วีดิโอ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        700 / บ้านและสวน    
  รัก การอ่าน 2 เมษา
      / โครงการปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรี

Loading...