ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,977)
        สื่อ (100)
        สมาชิก (507)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   รัก การอ่าน 2 เมษา
       โครงการปลูก การอ่าน สานปั... (1)
   สื่อ
       วีซีดี
       เทป
       วีดิโอ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (67)
       ลิงค์
          
           แหล่งเรียนรู้ (9)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,371
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีการศึกษา2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพิสัณฑ์ปิ่นมาส สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มาอ่านหนังสือเล่มโปรดนอกเวลาเรียนร่วมกับ นางสาวรมิตา ชนสูงเนิน ตำแหน่งครูกศน.ตำบลพุขาม ทาง Google Meet

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มาอ่านหนังสือเล่มโปรดนอกเวลาเรียน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...


พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        อาชีพในฝันของหนู เจ้าหน้าที่ตำรวจ          บ้านไร่สามัคคี  
        ช่วยดอกทานตะวันที!          เพื่อนรักในป่าใหญ่  
        ซาตานล่ารัก          เด็กดีมีสติGood Kids Stay Conscious  
        มะลิกับไมโลอาบน้ำเองสนุกจัง          ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องทำได้  
        เก่งพูดอังกฤษ ชีวิตประจำวัน          ข้าวตังอยากเล่นกับแม่  
  รายการ วีดิโอ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        700 / บ้านและสวน    
  รัก การอ่าน 2 เมษา
      โครงการปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษารักการอ่าน / โครงการปลูก การอ่าน สานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน
     Learning Resources Linkage System  |  

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรี

Loading...