ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,626)
        สื่อ (1,162)
        สมาชิก (390)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   กิจกรรม
       ปลูกการอ่านสานปัญญา2เมษาร... (1)
   ข่าว
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
   สื่อ
       วีซีดี (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (9)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 719
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาค้อ ร่วมกับคณะครู กศน.ตำบลทุ่งสมอ จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งสมอ โดยมีผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
วิญญชนจอมปลอม

Frist Moment แรกพบในนิยาย

การผลิตอาหารสัตว์

แสงแห่งสยาม

ภาคใต้


ความเป็นมาในอำเภอสำคัญในป...


จดหมายถึงพ่อ


หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจื...


การเขียนโปรแกรม ภาษาปาสคา...


พลังงาน

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        บอดี้การ์ดที่รัก          เล่ห์รักพายุปราถนา  
        เหลี่ยมรักมัดใจ          ลางลิขิต  
        ดอกไม้ล้อมดาว          ซาตานติดบ่วง  
        โซ่พิศวาส          พรางรักลวงใจ  
        กุหลาบสีเพลิง          เหนือบัลลังก์รัก  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เอกสารการสอนชุดวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ...          เอกสารการสอนชุดวิชา สหกรณ์การขาย การซื้อ และ...  
        วิทยาศาสตร์ 3          แบบฝึก นโยบายสาธารณะ  
        การพัฒนาและความจำเริญทางเศรษฐกิจ          องค์การและการจัดการงานบุคคล  
        การประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต          ตลาดการเงิน สถาบัน และนโยบายการเงิน  
        การบัญชีขั้นกลาง          กฎหมายแพ่ง 2  
  รายการ วีซีดี ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เศรษฐกิจพอเพียง / วีซีดีเศรษฐกิจพอเพียง    
  ข่าว
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / บทความพรหมจริยวัตร
  กิจกรรม
      ปลูกการอ่านสานปัญญา2เมษารักการอ่าน / กิจกรรม วันที่ 2เมษา
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาค้อ
Loading...