ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,626)
        สื่อ (1,162)
        สมาชิก (450)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กิจกรรม
       ปลูกการอ่านสานปัญญา2เมษาร... (1)
   ข่าว
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
   สื่อ
       วีซีดี (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (9)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,012
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
Frist Moment แรกพบในนิยาย

วิญญชนจอมปลอม

แสงแห่งสยาม

การผลิตอาหารสัตว์

หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจื...


จดหมายถึงพ่อ


ความเป็นมาในอำเภอสำคัญในป...


ภาคใต้


การเขียนโปรแกรม ภาษาปาสคา...


กวนอู เทพเจ้า แห่งความมั่...

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เทคโนโลยีการสอน          แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา การสอนวิทยาศาสตร์  
        พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกิจ          กฎหมายพาณิชย์ 3  
        สหกรณ์เปรียบเทียบ          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมการป่าไม้  
        การคลังและงบประมาณ          การปฎิบัติต่อผู้กระทำความผิด  
        การบริหารการเงิน          เอกสารการสอนชุดวิชา ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย  
  รายการ วีซีดี ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เศรษฐกิจพอเพียง / วีซีดีเศรษฐกิจพอเพียง    
  ข่าว
      / บทความพรหมจริยวัตร
  กิจกรรม
      / กิจกรรม วันที่ 2เมษา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาค้อ
Loading...