ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,626)
        สื่อ (1,162)
        สมาชิก (390)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   กิจกรรม
       ปลูกการอ่านสานปัญญา2เมษาร... (1)
   ข่าว
       ข่าวประชาสัมพันธ์ (1)
   สื่อ
       วีซีดี (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (8)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 558
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน

กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดตำบลเข็กน้อย

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
วิญญชนจอมปลอม

Frist Moment แรกพบในนิยาย

การผลิตอาหารสัตว์

แสงแห่งสยาม

ภาคใต้


ความเป็นมาในอำเภอสำคัญในป...


จดหมายถึงพ่อ


หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจื...


การเขียนโปรแกรม ภาษาปาสคา...


พลังงาน

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        บอดี้การ์ดที่รัก          เล่ห์รักพายุปราถนา  
        เหลี่ยมรักมัดใจ          ลางลิขิต  
        ดอกไม้ล้อมดาว          ซาตานติดบ่วง  
        โซ่พิศวาส          พรางรักลวงใจ  
        กุหลาบสีเพลิง          เหนือบัลลังก์รัก  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เอกสารการสอนชุดวิชา หลักและวิธีวิเคราะหืทางก...          หลักโภชนาศาสตร์  
        ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและภัตตาคาร          การเงินธุรกิจและการภาษีอากร  
        ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์  
        สังคมโลก          แบบฝึกปฤิบัติชุดวิชา ทฤษฎีและนโยบายการเงิน  
        เศรษฐศาสตร์สำหรับชาวบ้าน          องค์การและการจัดการ  
  รายการ วีซีดี ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เศรษฐกิจพอเพียง / วีซีดีเศรษฐกิจพอเพียง    
  ข่าว
      ข่าวประชาสัมพันธ์ / บทความพรหมจริยวัตร
  กิจกรรม
      ปลูกการอ่านสานปัญญา2เมษารักการอ่าน / กิจกรรม วันที่ 2เมษา
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาค้อ
Loading...