ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,279)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (760)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   อาเซียน
       ฟิลิปปินส์
       บรูไน
       สิงคโปร์
       อินโดนีเซีย
       มาเลเซีย
       กัมพูชา
       เวียดนาม
       ลาว
       พม่า
       ประเทศไทย
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (24)
       ลิงค์
           แหล่งเรียนรู้ตำบลท่าวุ้ง (1)
           http://dlthailand.org
           จักสานตะกร้าหวาย
       ข้อมูลบริการ (3)
       องค์ความรู้
           การสานตะกร้าหวาย
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
        ลอยกระทง
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,869
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
อาหารสมอง

รู้จักตนเอง

เทคนิคงานช่างภายในบ้าน

ฝรั่งเข้าใจคนไทยเก็ท

ถอดรหัสอ่านเร็ว


รู้ทัน 100 ภัยยุคใหม่ ที่...


คุยกับประภาส


มังกรหยก เล่ม 2


มังกรหยก เล่ม 3


อ่านเร็วให้เป็น จับประเด็...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สนุกคิดแล้วบิดขี้เกียจ          เอี้ยก่วยเจ้าอินทรี เล่ม2  
        ชีวจิต 589 มกราคม 2567          ชีวจิต 590 กุมภาพันธ์ 2567  
        มติชน ฉบับ 2264          มติชน ฉ2265  
        มติชน ฉ2266          หมอชาวบ้าน ฉบับที่ 537 มกราคม 2567  
        สู้สิบทิศ เล่ม 1          สู้สิบทิศ เล่ม 2  
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  15150 /E mail : sitt
Loading...