ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (743)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (656)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   อาเซียน
       ฟิลิปปินส์
       บรูไน
       สิงคโปร์
       อินโดนีเซีย
       มาเลเซีย
       กัมพูชา
       เวียดนาม
       ลาว
       พม่า
       ประเทศไทย
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (2)
       กิจกรรมห้องสมุด (22)
       ลิงค์
           แหล่งเรียนรู้ตำบลท่าวุ้ง (1)
           http://dlthailand.org
           จักสานตะกร้าหวาย
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           การสานตะกร้าหวาย
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
       ลอยกระทง
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 3,678
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ส่งเสริมการอ่าน

ห้องสมุดเคลื่อนที่ ตำบลโคกสลุด

อำเภอท่าวุ้ง

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
หยูเหวินหยา อนุต้องสาป

กำราบรักจอมอสูร

พ่ายรักนักปรุงชา

ตำรับรักข้ามภพ

โบตั๋น เลือดมังกร


หักเขี้ยวสิงห์


โคตรโกง ยุคไฮเทค


นาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพดี...


รู้ทัน สารพัดโลกในสูงวัย


ความรู้รอบเอว

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สยบหัวใจพยศรัก          ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท พุทธศักราช ...  
        ปฐพีไร้พ่าย ล.1          ปฐพีไร้พ่าย ล.2  
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าวุ้ง  หมู่ที่ 1  ตำบลท่าวุ้ง  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  15150 /E mail : sitt
Loading...