ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (7,074)
        สื่อ (527)
        สมาชิก (311)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ประวัติความเป็นมาวันพืชมงคล
   ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
       เสาหลัก 3 เสา (3)
   อาเซียน ASEAN
       การทักทายในสมาชิกประเทศอา... (10)
       รู้จัก 10 ประเทศ อาเซียน (10)
       มารู้จักดอกไม้ประจำประเทศ... (10)
   สื่อ
       ซีดี
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (14)
       ลิงค์
           การศึกษา (1)
           บันเทิง (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,080
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรม "การอ่านสร้างสรรค์จินตนาการ"

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

นักเรียนที่มาร่วมงานลงทะเบียนเข้างาน และส่งบัตรชิงโชครางวัลใหญ่หน้างาน

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนได้จัดประดับโต๊ะหมู่บูชา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๗

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
นิทานอีสป

การเพาะเลี้ยงหอยเศรษฐกิจ

ขยันผิดทที่ 10 ก็ไม่รวย

ทาโกธยากิ

D.I.Y.งานประดิษฐ์ มีไอเด...


ปุ๋ยไร้สารเคมี


ขิง พืชสมุนไพรเศรษฐกิจ


ชุมนุมนักทดลอง


108 งานครัวเสริมรายได้


ชีวิตสัตว์น่ารู้

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        หมูเลิศรส          เทียนฮุดเจี้ย  
        เห็ดอร่อย          หัวใจในกรงแค้น  
        ภาษาอาเซียนน่ารู้          เทพยุทธ์ทะลุฟ้า  
        รักร้ายซ่อนเล่ห์          ผจญภัยทุ่งกุลาร้องไห้  
        อร่อยกับยำไทย          สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  อาเซียน ASEAN
      การทักทายในสมาชิกประเทศอาเซียน / 1.ประเทศไทย
      มารู้จักดอกไม้ประจำประเทศอาเซียนกันเถอะ / 1. บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) : ดอกซิมปอร์
      รู้จัก 10 ประเทศ อาเซียน / 1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
      การทักทายในสมาชิกประเทศอาเซียน / 2.ประเทศบรูไน
      มารู้จักดอกไม้ประจำประเทศอาเซียนกันเถอะ / 2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) : ดอกลำดวน
      รู้จัก 10 ประเทศ อาเซียน / 2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
      การทักทายในสมาชิกประเทศอาเซียน / 3.ประเทศกัมพูชา
      มารู้จักดอกไม้ประจำประเทศอาเซียนกันเถอะ / 3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) : ดอกกล้วยไม้ราตรี
      รู้จัก 10 ประเทศ อาเซียน / 3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
      การทักทายในสมาชิกประเทศอาเซียน / 4.ประเทศอินโดนีเซีย
  ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
      เสาหลัก 3 เสา / 1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC)
      เสาหลัก 3 เสา / 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)
      เสาหลัก 3 เสา / 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)
  ประวัติวันลอยกระทง
      วันลอยกระทง /
  ประวัติความเป็นมาวันพืชมงคล
     Learning Resources Linkage System  |  

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง71/1 หมู่3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี15170โทรศัพท์036431878 อีเมล์:tmtl5720@gmail.com IDLINE:mtt2548

Loading...