ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (7,304)
        สื่อ (527)
        สมาชิก (311)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ประวัติความเป็นมาวันพืชมงคล
   ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
       เสาหลัก 3 เสา (3)
   อาเซียน ASEAN
       การทักทายในสมาชิกประเทศอา... (10)
       รู้จัก 10 ประเทศ อาเซียน (10)
       มารู้จักดอกไม้ประจำประเทศ... (10)
   สื่อ
       ซีดี
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (14)
       ลิงค์
           การศึกษา (1)
           บันเทิง (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,986
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
นิทานอีสป

หลงฮวาดอกไม้มังกร

หลงฮวาดอกไม้มังกร

ทหารอาสาพระยาตากสิน

ผักผลไม้สีรุ้งกินให้หลากห...


ไม้ดอกไม้ประดับ


พระพุทธปฏิมาพระคู่บ้านคู่...


เรื่องราวของน้ำใส


วิทยาศาสตร์ในบ้าน


นิเวศวิทยา

  อาเซียน ASEAN
      / 1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
      / 1. บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) : ดอกซิมปอร์
      / 1.ประเทศไทย
      / 2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
      / 2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) : ดอกลำดวน
      / 2.ประเทศบรูไน
      / 3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
      / 3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) : ดอกกล้วยไม้ราตรี
      / 3.ประเทศกัมพูชา
      / 4.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR)
  ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
      / 1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC)
      / 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)
      / 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)
  ประวัติวันลอยกระทง
      /
  ประวัติความเป็นมาวันพืชมงคล

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง71/1 หมู่3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี15170โทรศัพท์036431878 อีเมล์:tmtl5720@gmail.com IDLINE:mtt2548

Loading...