ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (7,229)
        สื่อ (527)
        สมาชิก (311)
  เครือข่ายห้องสมุด (928)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดอื่นๆ (2)
   ประวัติความเป็นมาวันพืชมงคล
   ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
       เสาหลัก 3 เสา (3)
   อาเซียน ASEAN
       การทักทายในสมาชิกประเทศอา... (10)
       รู้จัก 10 ประเทศ อาเซียน (10)
       มารู้จักดอกไม้ประจำประเทศ... (10)
   สื่อ
       ซีดี
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (14)
       ลิงค์
           การศึกษา (1)
           บันเทิง (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (4)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,389
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรม "การอ่านสร้างสรรค์จินตนาการ"

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

นักเรียนที่มาร่วมงานลงทะเบียนเข้างาน และส่งบัตรชิงโชครางวัลใหญ่หน้างาน

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนได้จัดประดับโต๊ะหมู่บูชา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๗

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
นิทานอีสป

ดอกไม้ประดิษฐ์

การจัดดอกไม้

งานใบตอง

เกษตรชุมชน


การเกาตรตามแนวพระราชดำริ


วิถีพอเพียง เกษตรแก้จน


รู้ลึกเกษตรอาเซียน


ถนอมอาหารขบวณการหมักดอง


กล้วย พืชเศรษฐกิจพารวย

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        หมูเลิศรส          เทพยุทธ์ทะลุฟ้า  
        กลกุหลาบ          อาหารว่าง ดาว - หวาน  
        บอดี้การ์ดที่รัก          สมองซีกขวาพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด 3-4  
        เทคนิคการตัดเย็บกระเป๋าผ้า          ป่าชายเลน  
        สวดมนต์สร้างปฎิหาริย์บันดาลบารมี          พรางภพเจาะเวลาหาหัวใจ  
  อาเซียน ASEAN
      / 1.ประเทศไทย
      / 1. บรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) : ดอกซิมปอร์
      / 1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
      / 2.ประเทศบรูไน
      / 2. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) : ดอกลำดวน
      / 2.ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
      / 3.ประเทศกัมพูชา
      / 3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) : ดอกกล้วยไม้ราตรี
      / 3.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
      / 4.ประเทศอินโดนีเซีย
  ประวัติความเป็นมาของอาเซียน
      / 1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC)
      / 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)
      / 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)
  ประวัติวันลอยกระทง
      /
  ประวัติความเป็นมาวันพืชมงคล

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง71/1 หมู่3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี15170โทรศัพท์036431878 อีเมล์:tmtl5720@gmail.com IDLINE:mtt2548

Loading...