ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (21,068)
        สื่อ (1,731)
        สมาชิก (5,487)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ห้...
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ... (1)
   ระบบหนังสือออนไลน์ Bool onli...
       ระบบหนังสือออนไลน์ Bool o... (1)
   วันสำคัญของไทย
       วันสารทไทย เทศกาลทำบุญเดื... (1)
   อินโฟกราฟฟิค (Infographic) เ...
       วิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส... (1)
       5 วิธี ดูแลสภาพจิตใจ หลัง... (6)
   นิทรรศการออนไลน์
       2 เมษายน – วันคล้ายวันพระ... (1)
       พฤษภาคม 2563
       เมษายน 2563 (9)
       มีนาคม 2563 (13)
       กุมภาพันธ์ 2563 (10)
       มกราคม 2563 (10)
   นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน...
       นโยบายและจุดเน้นการดำเนิน... (1)
   E-Book
       E-Book (1)
   สาระสุขภาพ ความรู้สุขภาพ ข่า...
       7R วิธีลดขยะง่าย ๆ ทางรอด... (1)
       7 ประเภทพลาสติก ใช้แล้วคว... (1)
       กินผักนำยังไงให้ปลอดภัย แ... (1)
       ความดันลูกตาสูง อาจเสี่ยง... (1)
       ขิง ประโยชน์และสรรพคุณ สม... (1)
       10 สรรพคุณของขมิ้นชัน สมุ... (1)
       9 สมุนไพร ตำรับยาแผนไทย ท... (1)
       ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทย บร... (1)
       สมุนไพรแก้อาการนอนไม่หลับ... (1)
       5 อาหารต้องห้าม สำหรับผู้... (1)
       ไขมันในเลือดสูง กินอะไรดี... (1)
       6 ผักลดไขมันในเลือด ด้วยว... (1)
       10 อันดับ ผักผลไม้ที่มีวิ... (1)
       ประโยชน์ของผักผลไม้แต่ละช... (1)
   ข่าวสารทันเหตุการณ์
       Social Distancing ต้องทำย... (1)
       How to...#SAVEตัวเอง จาก ... (1)
       เทียบให้ชัด อาการ COVID-1... (1)
       COVID-19 อาการเป็นยังไง ม... (1)
       COVID-19 คืออะไร มารู้จัก... (1)
       วิธีทำหน้ากากอนามัยด้วยตั... (1)
       สรุปทุกประเด็นคำถาม โรค C... (1)
       กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ป... (1)
       เรียนรู้ไว้! วิธีใส่หน้าก... (1)
       6 วิธีง่ายๆ ป้องกันจากการ... (1)
       10 วิธีป้องกันตัวเองให้รอ... (1)
       ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (1)
       ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ โรค... (1)
   ประวัติศาสตร์ จังหวัดฉะเชิงเ...
       ประวัติศาสตร์ จังหวัดฉะเช... (1)
   บุคลากร
       บุลากร (1)
   ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอพ...
       ประวัติความเป็นมา (1)
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ... (1)
       คำขวัญ อำเภอพนมสารคาม (1)
       ที่ตั้งและอาณาเขต (1)
   แนวทางการดำเนินงานการจัดกิจก...
       การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ... (1)
   นโยบายและจุดเน้น งาน กศน. 25...
       นโยบายและจุดเน้นการดำเนิน... (1)
   oocc กศน. onie online commer...
       (ONIE Online Commerce Cen... (1)
   ไทยนิยมยั่งยืน
       ไทยนิยมยั่งยืน กับงานกศน. (1)
       คู่มือไทยนิยมยั่งยืน (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       บ้านหนังสือชุมชน พนมสารคา... (1)
   ค่านิยม 12 ประการ
       ค่านิยม 12 ประการ (1)
   ประชาคมอาเซียน
       10. ประเทศเวียดนาม (Vietn... (1)
       9. ประเทศไทย (Thailand) (1)
       8. ประเทศสิงคโปร์ (Singap... (1)
       7. ประเทศฟิลิปปินส์ (Phil... (1)
       6. ประเทศพม่า หรือ เมียนม... (1)
       5. ประเทศมาเลเซีย (Malays... (1)
       4. ประเทศลาว (Laos) (1)
       3. ประเทศอินโดนีเซีย (Ind... (1)
       2.ประเทศกัมพูชา (1)
       1. ประเทศบรูไน (Brunei) (1)
   ติดต่อเรา
       ที่อยู่ (1)
   สื่อ
       ซีดี และ ดีวีดี
       e - Book (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (117)
       ลิงค์
           นโยบายและจุดเน้น งาน กศน. 25... (1)
           แหล่งเรียนรู้ (1)
       ข้อมูลบริการ (7)
       องค์ความรู้
           เว็บไซต์ กศน.ตำบล อำเภอพนมสา... (9)
           E - Book (1)
           หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (20)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 9,043
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
โก้วเล้งมังกรเมรัย

ตามรอยปริศนา

จัดฉากฆ่า

ดอกไม้ใต้เมฆ

บุปผาวารี-


กลนาง-


ณ จุดรับภาพรัก-


ยุทธจักรจอมโจร-


รู้เท่าทันโรคภูมิแพ้ โรคห...


เริ่มต้นวาดการ์ตูนอย่างมื...

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ไม้ดอกไม้ประดับ          ผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเถาวัลย์ จังหวัดสุรันทร์ฉ.2  
        ภาษาไทย ม.4-6ชุด ฉลาดก่อนใคร แผ่นที่ 4          10 กรณี คดีฮา ใบแดงแผ่นที่5  
        10 กรณี คดีฮา ใบแดงแผ่นที่6          สอนเสริมคณิตศาสตร์ ม.ปลาย(MA30) ครั่งที่ 4 ต...  
        สอนเสริมคณิตศาสตร์ ม.ปลาย(MA30) ครั่งที่ 4 ต...          สอนเสริมวิชาพัฒนาทักษะชีวิต ระดับ ม.ปลายแผ่นท...  
        คณิตศาสตร์ ม.3ชุด 1          หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2 เรื่องชีวิตและครอบค...  
  รายการ e - Book ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นักสืบเทพนิยาย เล่มที่ 1 ... / E -Book    
  ติดต่อเรา
      / ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมสารคาม
  ประชาคมอาเซียน
      / เวียดนาม
      / ไทย
      / สิงคโปร
      / ฟิลิปปินส์
      / มาเลเซีย
      / ประเทศลาว
      /
      /
      /
  ค่านิยม 12 ประการ
      / ค่านิยมหลัก 12 ประการ
  บ้านหนังสือชุมชน
      /
  ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมสารคาม
      / ประวัติความเป็นมาของห้องสมุด
      / คำขวัญอำเภอพนมสารคาม
      / ประวัติความเป็นมาของอำเภอพนมสารคาม
      / ที่ตั้งและอาณาเขต
  ไทยนิยมยั่งยืน
      / คู่มือไทยนิยมยั่งยืน
      / ไทยนิยมยั่งยืน กับงาน กศน.
  oocc กศน. onie online commerce center -
      / มารู้จักกับ (ONIE Online Commerce Center – OOCC) กศน.
  นโยบายและจุดเน้น งาน กศน. 2562
      / นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี พ.ศ.2562
  แนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน ปีงบประมาณ 2562
      /
  บุคลากร
      / บุคลากร ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมสารคาม
  ประวัติศาสตร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีที่มาอย่างไร? ชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่ พ.ศ. 1000
      /
  ข่าวสารทันเหตุการณ์
      / Social Distancing ต้องทำยังไงบ้าง ส่องวิธีหนีห่าง COVID-19 เมื่ออยู่ในสังคม
      / How to...#SAVEตัวเอง จาก COVID-19 นาทีนี้เราต้องรอด !
      / ทดสอบแล้ว ผ้าฝ้ายมัสลิน ทำหน้ากากผ้าดีสุด ซักได้ร้อยครั้ง ผลคล้ายหน้ากากอนามัย
      / COVID 19
      / สรุปทุกประเด็นคำถาม โรค COVID-19 เคลียร์ให้หายข้องใจจะได้ไม่สับสน
      / กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ปลอดโรค ไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับคนที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
      / ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ โรคไข้ซิกา ยุงลาย เป็นพาหะนำโรค
      / 6 วิธีง่ายๆ ป้องกันจากการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ได้ด้วยตัวเอง!!
      / 10 วิธีป้องกันตัวเองให้รอดจาก "ไวรัสโคโรน่า"
      / ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
  สาระสุขภาพ ความรู้สุขภาพ ข่าวสารสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี
      / 7R วิธีลดขยะง่าย ๆ ทางรอดลดโลกร้อนที่ทุกคนทำได้
      / 7 ประเภทพลาสติก ใช้แล้วควรแยกก่อนทิ้ง เพราะเอาไปรีไซเคิลต่อได้
      / กินผักนำยังไงให้ปลอดภัย แถมได้ประโยชน์
      /
      / ขิง ประโยชน์และสรรพคุณ สมุนไพรใกล้ตัว รักษาได้สารพัดโรค
      / 10 สรรพคุณของขมิ้นชัน สมุนไพรประจำบ้าน รักษาได้สารพัดโรค!!
      / 9 สมุนไพร ตำรับยาแผนไทย ที่ควรมีไว้ในตู้ยาประจำบ้าน
      / สมุนไพรแก้อาการนอนไม่หลับ ช่วยให้นอนหลับง่าย สบายตลอดคืน!!
      / 5 อาหารต้องห้าม สำหรับผู้ป่วย ไขมันในเลือดสูง ควรเลี่ยงซะ!!
      / ไขมันในเลือดสูง กินอะไรดี ช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
  E-Book
      / E-Book ห้องสมุดประชาชนพนมสารคาม
  นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี พ.ศ.2563
      /
  นิทรรศการออนไลน์
      / 31 มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
      / 27 มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
      / 23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก
      / 22 มีนาคม วันอนุรักษ์น้ำโลก World Water Day
      / วันสหกรณ์แห่งชาติ - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
      / วันตรุษจีน - 25 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน จีนทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมาก มีการหยุดงานเป็นเวลายาวเพื่อเฉลิมฉลอง
      / 21 มีนาคม วันป่าไม้โลก
      / วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ - 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ประเทศไทยมีการกระจายเสียงทางวิทยุเป็นครั้งแรก
      / วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - 18 มกราคม 2563 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงข่าวว่าพระเจ้านันทบุรีได้ให้พระมหาอุปราชายกทัพใหญ่เข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ก็ได้ทรงช้างออกไปไล่ต้อนศัตรูออกไปจนนอกเขตแดน พระองค์ได้ทรงพยายามต่อสู้จนได้รับชัยชนะอย่างสมพระเกียรติ
      / 21 มีนาคม วันดาวน์ซินโดรมโลก แล้วทำไมต้องวันที่ 21 เลขนี้มีความหมาย
  อินโฟกราฟฟิค (Infographic) เพื่อสุขภาพ
      / วิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา
  วันสำคัญของไทย
      / วันสารทไทย เทศกาลทำบุญเดือนสิบ
  ระบบหนังสือออนไลน์ Bool online
      / ระบบหนังสือออนไลน์ Bool online
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมสารคาม
      / ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมสารคาม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมสารคาม ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

Loading...