ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (21,068)
        สื่อ (1,731)
        สมาชิก (5,487)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ห้...
       ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ... (1)
   ระบบหนังสือออนไลน์ Bool onli...
       ระบบหนังสือออนไลน์ Bool o... (1)
   วันสำคัญของไทย
       วันสารทไทย เทศกาลทำบุญเดื... (1)
   อินโฟกราฟฟิค (Infographic) เ...
       วิธีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส... (1)
       5 วิธี ดูแลสภาพจิตใจ หลัง... (6)
   นิทรรศการออนไลน์
       2 เมษายน – วันคล้ายวันพระ... (1)
       พฤษภาคม 2563
       เมษายน 2563 (9)
       มีนาคม 2563 (13)
       กุมภาพันธ์ 2563 (10)
       มกราคม 2563 (10)
   นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน...
       นโยบายและจุดเน้นการดำเนิน... (1)
   E-Book
       E-Book (1)
   สาระสุขภาพ ความรู้สุขภาพ ข่า...
       7R วิธีลดขยะง่าย ๆ ทางรอด... (1)
       7 ประเภทพลาสติก ใช้แล้วคว... (1)
       กินผักนำยังไงให้ปลอดภัย แ... (1)
       ความดันลูกตาสูง อาจเสี่ยง... (1)
       ขิง ประโยชน์และสรรพคุณ สม... (1)
       10 สรรพคุณของขมิ้นชัน สมุ... (1)
       9 สมุนไพร ตำรับยาแผนไทย ท... (1)
       ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทย บร... (1)
       สมุนไพรแก้อาการนอนไม่หลับ... (1)
       5 อาหารต้องห้าม สำหรับผู้... (1)
       ไขมันในเลือดสูง กินอะไรดี... (1)
       6 ผักลดไขมันในเลือด ด้วยว... (1)
       10 อันดับ ผักผลไม้ที่มีวิ... (1)
       ประโยชน์ของผักผลไม้แต่ละช... (1)
   ข่าวสารทันเหตุการณ์
       Social Distancing ต้องทำย... (1)
       How to...#SAVEตัวเอง จาก ... (1)
       เทียบให้ชัด อาการ COVID-1... (1)
       COVID-19 อาการเป็นยังไง ม... (1)
       COVID-19 คืออะไร มารู้จัก... (1)
       วิธีทำหน้ากากอนามัยด้วยตั... (1)
       สรุปทุกประเด็นคำถาม โรค C... (1)
       กักตัว 14 วันอย่างไร ให้ป... (1)
       เรียนรู้ไว้! วิธีใส่หน้าก... (1)
       6 วิธีง่ายๆ ป้องกันจากการ... (1)
       10 วิธีป้องกันตัวเองให้รอ... (1)
       ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (1)
       ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ โรค... (1)
   ประวัติศาสตร์ จังหวัดฉะเชิงเ...
       ประวัติศาสตร์ จังหวัดฉะเช... (1)
   บุคลากร
       บุลากร (1)
   ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอพ...
       ประวัติความเป็นมา (1)
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ... (1)
       คำขวัญ อำเภอพนมสารคาม (1)
       ที่ตั้งและอาณาเขต (1)
   แนวทางการดำเนินงานการจัดกิจก...
       การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ... (1)
   นโยบายและจุดเน้น งาน กศน. 25...
       นโยบายและจุดเน้นการดำเนิน... (1)
   oocc กศน. onie online commer...
       (ONIE Online Commerce Cen... (1)
   ไทยนิยมยั่งยืน
       ไทยนิยมยั่งยืน กับงานกศน. (1)
       คู่มือไทยนิยมยั่งยืน (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
       บ้านหนังสือชุมชน พนมสารคา... (1)
   ค่านิยม 12 ประการ
       ค่านิยม 12 ประการ (1)
   ประชาคมอาเซียน
       10. ประเทศเวียดนาม (Vietn... (1)
       9. ประเทศไทย (Thailand) (1)
       8. ประเทศสิงคโปร์ (Singap... (1)
       7. ประเทศฟิลิปปินส์ (Phil... (1)
       6. ประเทศพม่า หรือ เมียนม... (1)
       5. ประเทศมาเลเซีย (Malays... (1)
       4. ประเทศลาว (Laos) (1)
       3. ประเทศอินโดนีเซีย (Ind... (1)
       2.ประเทศกัมพูชา (1)
       1. ประเทศบรูไน (Brunei) (1)
   ติดต่อเรา
       ที่อยู่ (1)
   สื่อ
       ซีดี และ ดีวีดี
       e - Book (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (117)
       ลิงค์
           นโยบายและจุดเน้น งาน กศน. 25... (1)
           แหล่งเรียนรู้ (1)
       ข้อมูลบริการ (7)
       องค์ความรู้
           เว็บไซต์ กศน.ตำบล อำเภอพนมสา... (9)
           E - Book (1)
           หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (20)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 9,117
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

44645

  *

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมสารคาม ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

Loading...