ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (19,378)
        สื่อ (1,350)
        สมาชิก (4,158)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ประวัติความเป็นมาห้องสมุดประ...
       ประวัติความเป็นมาห้องสมุด... (1)
   ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภูมิป...
       ทำเนียบแหล่งเรียนรู้และภู... (1)
   บุคลากร
       บรรณารักษ์ (1)
       บรรณารักษ์อัตราจ้าง (1)
       พนักงานบริการ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (4)
       กิจกรรมห้องสมุด (406)
       ลิงค์
           การรักษาคนถูกงูพิษกัดด้วยสมุ... (1)
           กศน.อำเภอพรหมคีรี (1)
           Thai MOOC (1)
           สสส (1)
           ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ (1)
           ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช... (1)
           e-library (1)
           ห้องสมุดมารวย (1)
           หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
           TK Park (1)
           หอสมุดแห่งชาติ (1)
           เว็บไซต์ แหล่งการเรียนรู้ออน... (1)
           สภาวะสุขภาพอนามัย (1)
           ไทยนิยม ยั่งยืน (1)
           ร.9 เสด็จ เมืองนคร (1)
           สมุนไพรไทย เพื่อสุขภาพ (1)
           google รู้ทุกเรื่อง (1)
           บทบาทของ “บรรณารักษ์” ในยุค ... (1)
           สำนักงาน กศน (1)
           ศาสตร์พระราชา (1)
           ประวัติศาสตร์ชาติไทย (1)
           ประวัติศาสตร์พระราชพิธีบรมรา... (1)
           ดูหนังฟังเพลง (1)
           ETV โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (1)
           คลังสื่อ กศน. (1)
           Digital literacy Thailand (1)
           สาระน่ารู้ผู้สูงอายุ (1)
           oocc ตลาดออนไลน์ (1)
           สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธร... (1)
           ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรี... (1)
           ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษ... (1)
           ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู... (1)
           eBooks (1)
           อำเภอดอทคอม (1)
           ข่ายไทยรัฐ (1)
           สมุนไพรน่ารู้ (1)
           facebook (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           ประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมห... (1)
           สาระน่ารู้ ข่างเรื่องสุขภาพ (1)
           ประชาคมอาเซียน (10)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,247
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

38811

  *
     Learning Resources Linkage System  |   หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 โทร.075-396323 fb:Chalermrajakumari Khao khun phanom
Loading...