ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (9,399)
        สื่อ (255)
        สมาชิก (804)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอส...
   ข้อมูลบุคลากร
   แหล่งเรียนรู้อำเภอสองพี่น้อง
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองพี... (1)
       ไทยทรงดำบ้านดอนมะนาว (1)
       วัดดดอนมะนาว (2)
       กลุ่มสตรี OTOP เปลญวน แม่... (1)
       กลุ่มปลาหมำบ้านแม่พระประจ... (1)
   บ้านหนังสือชุมชน
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (231)
       ลิงค์
           ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู... (9)
           เครือข่ายเว็บไซต์ กศน. (7)
           OOCC กศน.อำเภอสองพี่น้อง (1)
           Facebook (9)
           E - Book Online (5)
           DIY 5 นาที ทำเองได้ (2)
           Kid Zone (7)
           เพื่อนแท้...Library (1)
           วันสำคัญ...น่ารู้ (1)
           แบบทดสอบความรู้ กศน. (1)
           หนังสือพิมพ์ - ข่าว (1)
           Digital Literacy ! (5)
           TV ออนไลน์ (1)
           เล่าเรื่อง...อำเภอสองพี่น้อง (3)
           ท่องเที่ยวเมืองสองพี่น้อง (8)
           ห้องสมุดประชาชน อ.สองพี่น้อง (3)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           สุขภาพ...น่ารู้ (9)
           คุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (3)
           อาชีพแปลก ๆ แต่รวย (6)
           สมุนไพรใกล้ตัว (2)
           เกษตร...น่ารู้ (3)
           ไอที...น่ารู้ (3)
           OOCC ร้านค้าออนไลน์ (10)
           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (1)
           ไทยนิยมยั่งยืน (2)
           ศาสตร์พระราชา (2)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 13,477
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

83904

  *
     Learning Resources Linkage System  |  

 

 

Loading...