ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (14,915)
        สื่อ (5,716)
        สมาชิก (3,363)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ฝุ่นละออง PM 2.5 คืออะไร
       ฝุ่นละออง PM 2.5 คืออะไร (1)
   นิทรรศการสมเด็จพระกนิษฐาธิรา...
       นิทรรศการบทเพลงในพระราชนิ... (1)
       นิทรรศการพระฉายาลักษณ์ (1)
       นิทรรศการพระฉายาสาทิสลักษ... (1)
   รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไวรัส ...
       E-Book (1)
       แบบประเมินความเสี่ยงโรคไว... (1)
       วิธีการดูแลกลุ่มเสี่ยงในผ... (1)
       5 แนวทางการทำความสะอาดเพื... (1)
       ป้องกัน covid-19 ด้วยการล... (1)
       การทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เ... (1)
   รวมเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับ...
       E-Book (4)
   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตป็นมิตรกั...
       เคล็ดวิชาการใช้ชีวิตที่เป... (1)
   ผู้สูงอายุ (Older person)
       การดูแลผู้สูงอายุ (1)
       สาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้สูง... (1)
       การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ (1)
       สถิติผู้สูงอายุต่างประเทศ... (1)
       ความหมายของอายุขัย และอาย... (1)
       นิยามเกี่ยวข้องกับผู้สูงอ... (1)
   สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน
       การวางแผนรับประทานอาหารแล... (1)
       การดูแลสุขภาพตนเองและครอบ... (1)
       อาหารเพื่อสุขภาพ (1)
       การดูแลสุขภาพของบุคคลแต่ล... (1)
       การดูแลสุขภาพในชุมชน (1)
   OOCC อำเภอราชสาส์น
       OOCC กศน.อำเภอราชสาส์น จั... (1)
       OOCC ตำบลเมืองใหม่ (1)
       OOCC ตำบลดงน้อย (1)
       OOCC ตำบลบางคา (1)
   ไทยนิยมยั่งยืน
       ที่มาของไทยนิยมยั่งยืน (1)
   แบบสำรวจความต้องการ สื่อ/สิ่...
       กดลิงค์ (1)
   แบบประเมินความพึงพอใจการเข้า...
       กดลิงค์ (1)
   บุคลากร กศน.อำเภอราชสาส์น
       นางสาววิรชา อินทร์สุข (1)
       นางสาวพรทิพย์ ตังประเสริฐ...
       นางสาวจิตลดา ละอองแก้ว (1)
       นางสาวธนาภรณ์ จันทร์บ่อโพ...
       นายนิพันธ์ ยอดนิล (1)
       นางเฉลิมพร สีเขียว (1)
       นางสาวญาณิภา ครูสอน (1)
   ประวัติห้องสมุดอำเภอราชสาส์น
       ประวัติห้องสมุดอำเภอราชสา... (1)
   เครือข่าย
       เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้... (2)
   ค่านิยมองค์กร
       ค่านิยมองค์กร (1)
   บ้านหนังสือชุมชน กศน.อำเภอรา...
       กศน.ตำบลดงน้อย (2)
       กศน.ตำบลบางคา (2)
       กศน.ตำบลเมืองใหม่ (2)
   ติดต่อเรา
       Facebook กศน.อำเภอราชสาส์... (1)
       เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอรา... (1)
   คำขวัญอำเภอราชสาส์น
       คำขวัญ (1)
   ข่าวประชาสัมพันธ์
       เปิดรับสมัครนักศึกษา กศน.... (1)
   วันสำคัญของไทย
   แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอำเภอรา...
   แหล่งการเรียนรู้อำเภอราชสาส์...
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเมือ... (2)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดงน้... (2)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางค... (2)
   ประชาคมอาเซียน
       ประเทศสมาชิก (10)
   สื่อ
       E-Book (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (101)
       ลิงค์
           https://www.facebook.com/%E0...
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,715
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

85846

  *
Loading...