ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (7,290)
        สื่อ (23)
        สมาชิก (425)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึ...
       สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อกา... (1)
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้า...
       บุคลากร (1)
       ประวัติ (1)
   ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม
       ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเ... (1)
   เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมและพัฒ...
       สพร. (1)
   สื่อ
       สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ (1)
       วิทยุเพื่อการศึกษา (1)
       เอกสารติวเข้มเติมเต็มความรู้... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (108)
       ลิงค์
           แหล่งการเรียนรู้ (9)
           ระบบ E-book สำนักงานหอสมุดแห... (1)
           แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริ... (1)
           แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บร... (1)
           แบบสำรวจความต้องการกิจกรรมขอ... (1)
           แบบสำรวจนิสัยรักการอ่าน (1)
           แบบสำรวจหนังสือ/สื่อ (1)
           สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุ... (1)
           ศูนย์ กศน.อำเภอหนองหญ้าไซ (1)
           สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพร... (1)
           หนังสือใหม่น่าอ่าน (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           อ่านหนังสือออนไลน์ (1)
           8 เคล็ดลับอ่านหนังสือยังไงให... (1)
           ทีวีออนไลน์ (1)
           กินยาให้ถูกวิธีง่ายๆแค่นี้เอ... (1)
           ไข้หวัดใหญ่ (1)
           ประโยชน์องการออกกำลังกายแบบแ... (1)
           ส่งเสรืมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก... (1)
           ผู้สูงอายุ (1)
           สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน (1)
           ประชาคมอาเซียน (1)
           สุขภาพกาย (1)
           OOCC (1)
           ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส... (1)
           ไทยนิยมยั่งยืน (1)
           จากแปลงนาข้าว สู่ ‘เกษตรพอเพ... (1)
           อาหารเพื่อสุขภาพ (1)
           ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี... (1)
           เศรษฐกิจพอเพียง (1)
           วันสำคัญทางศาสนา (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,679
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์ 13.2/12564

ส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์ 13/12564

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าไซ ส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
รู้ไหม รู้ไหม ใครหายไปนะพยัคฆ์ร้ายซ่อนลาย

เฉือนคมรัก

ระบบร่างกายมนุษย์ Human B...


ระบบร่างกายมนุษย์ ระดับปร...


ระบบร่างกายมนุษย์ ระดับปร...


ไคเภ็ก ตำนานกำเนิดโลก


ตังอิ๋วกี่ ตำนานโป๊ยเซียน


ขอบน้ำจรดขอบฟ้า

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ช่างคอมพิวเตอร์ 2007          สลัดคลาสสิก  
        พระพายทายรัก          flash 8  
        ชายชาวสยาม          ไม่ยากถ้าอยากรู้จักเพศศึกษา  
        การผจญภัยของซินแบด          ตามล่าพลอยจันท์ อัญมณีสุดขอบฟ้า เล่ม 8  
        Accidental Love บังเอิญเจอเธอก็เลยเจอรัก          ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการ  
  รายการ เอกสารติวเข้มเติมเต็มความรู้ ETV ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เอกสารติวเข้มเติมเต็มความ... / เอกสารติวเข้มเติมเต็มความ...    
  รายการ วิทยุเพื่อการศึกษา ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        วิทยุเพื่อการศึกษา / วิทยุเพื่อการศึกษา    
  รายการ สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ / สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ    
  เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
      สพร. / สพร.
  ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม
      ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม / ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าไซ
      บุคลากร / บุคลากร
      ประวัติ / ประวัติห้องสมุด
  สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
      สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV / ETV
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าไซ
Loading...