ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (23,302)
        สื่อ (1,434)
        สมาชิก (8,999)
  เครือข่ายห้องสมุด (916)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" (92)
       ห้องสมุดประช่าชนอำเภอ (746)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   รู้จัก IE CENTER
       ความเป็นมา (1)
       บุคลากร (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (271)
       ลิงค์
           เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ (1)
           เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมและพัฒ... (1)
           ศว.
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           องค์ความรู้...คืออะไร (3)
           สุขภาพใจ (6)
           สุขภาพกาย (7)
           พัฒนาตนเอง (8)
           อาชีพ (7)
           ไอที (7)
           ท่องเที่ยว (6)
           ประชาคมอาเซียน (35)
       แบบฟอร์มสำรวจ (6)
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 287,659
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
ภาษาจีนกลางระดับต้น กรกฏาคม 2558

สวีเหล่าซือ ให้ผู้เรียนทบทวน สระ พยัญชนะ ศึกษาสุภาษิตจีน คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ กีฬา การเปิดบัญชีและทำบัตรเอทีเอ็ม ฝึกพูดและแปลประโยคต่าง ๆ
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        ข้าวราดหน้าสไตล์ญี่ปุ่น          หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ นักบุญแห่งด่านขุนทด  
                  เก็งศัพท์ออกสอบ 3,000 คำ ระดับชั้น ม.1-2-3  
        คู่มือภาษาไทย ม.1-2-3 และ O-NET ม.3          คู่มือ-เตรียมสอบ ชีววิทยา ม.4-6  
        ฟิสิกส์รวม 4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่          Good at English ป.6 เล่ม 1  
        Good at English ป.6 เล่ม 2          Good at English ป.5 เล่ม 1  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เจ้าสาวร้อยชั่ง          คุณอามาเฟีย  
        อังกฤษอย่าคิดเยอะ          แม่สื่อจอมป่วน  
        เก่งภาษา 50 ล้าน          สาวหลงยุค  
        จุดดับในดวงตะวัน          ชุดการเรียนทางไกลหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อส...  
        ดวงใจตะวัน          ทางเทวดา เทวาวาด  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ และ อาลีบาบากับ 40 จอม...          นิทานอีสปก่อนนอน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย 50 เรื่อง  
        ไฮดี หนูน้อยหัวใจบริสุทธิ์          สร้างเด็ก 2 ภาษา ด้วยเพลงภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2  
        สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก แผ่น 1          เด็กหญิงไม้ขีดไฟ  
        สนทนาภาษาเกาหลี 1,000 ประโยค แผ่นที่ 2          ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม  
        คอมฟี่ อินเทอแรคทีฟ มูฟวี่          รวมนิทานอีสปสอนใจ  
  รู้จัก IE CENTER
      บุคลากร / เจ้าหน้าที่ IE CENTER
      ความเป็นมา / ประวัติความเป็นมา ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ( IE CENTER )
     Learning Resources Linkage System  |            
Loading...