ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (25,069)
        สื่อ (1,571)
        สมาชิก (5,059)
  เครือข่ายห้องสมุด (933)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประช่าชนอำเภอ (746)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (176)
       ลิงค์
           เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ (1)
           เว็บไซต์สถาบันส่งเสริมและพัฒ... (1)
           ศว.
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           องค์ความรู้...คืออะไร (3)
           สุขภาพใจ (6)
           สุขภาพกาย (7)
           พัฒนาตนเอง (8)
           อาชีพ (7)
           ไอที (7)
           ท่องเที่ยว (6)
           ประชาคมอาเซียน (35)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 422,492
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
สู่วิถีการมีสุขภาพดีสำหรับคนเมือง กุมภาพันธ์ 2560

เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก ศูนย์ IE มีกิจกรรมสู่วิถีการมี่สุขภาพดีสำหรับคนเมือง เป็นกิจกรรมสำหรับคนรักสุขภาพมามอบให้กับผู้ใช้บริการและผู้สนใจทั่วไป สอนโดยคณะโยคะครูส้ม
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
        ภูมิแพ้แก้ง่าย          คนฉลาดแสร้งโง่(ฉบับสมบูรณ์)  
        เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์          ประวัติศาตร์วิพากษ์สยามไทยกับปาตานี  
        Dream on ฉบับที่ 2          สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างใน คณิตศาสตร์  
        สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างใน เครื่องยนต์กลไก          สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างใน แผนที่โลก  
        โคนม          พริก  
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ชุดการเรียนทางไกลหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อส...          เจ้าสาวร้อยชั่ง  
        สาวหลงยุค          ตึ๋งหนืดตะลอนทัวร์ ตอนภารกิจพิชิตแอฟริกา  
        แม่สื่อจอมป่วน          คุณอามาเฟีย  
        ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน ตะลุยอังกฤษ          ครอบครัวตึ๋งหนืด ตอน แหวกกฎลดพลังงาน  
        กลับไปสู่วันฝัน          จุดดับในดวงตะวัน  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        Pin Yin Dian          ฮั่น จื้อ กง แผ่นที่ 1  
        ทางสายธาร          ปีใหม่มูเซอ  
        อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ และ อาลีบาบากับ 40 จอม...          วิดีทัศน์ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1 หน่ว...  
        ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1 หน่วยการเรียน...          ฮั่น จื้อ กง แผ่นที่ 2  
        ไฮดี หนูน้อยหัวใจบริสุทธิ์          นิทานอีสปก่อนนอน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย 50 เรื่อง  
     Learning Resources Linkage System  |            
Loading...