ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,205)
        สื่อ (222)
        สมาชิก (451)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   แนะนำห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้า...
       บุคลากร (1)
       ประวัติและความเป็นมา (1)
   เกาะติดความเคลื่อนไหวในโครงก...
       จัดนิทรรศการ (5)
       นิทรรศการอาเซียน (2)
       โครงการส่งเสริมการอ่าน (6)
   แนะนำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู...
       บุคลากร (12)
   แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาอำเ...
       ตำบลหนองละลอก
       ตำบลหนองบัว (1)
       ตำบลหนองตะพาน (1)
       ตำบลบ้านค่าย (2)
       ตำบลบางบุตร
       ตำบลตาขัน (1)
       ตำบลชากบก (2)
   สื่อ
       หมวดหนังสื่อใหม่ (4)
       หมวดสื่อใหม่
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (20)
       ลิงค์
           บอนสี (1)
           โควิด-19 (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           วันผู้บริจาคโรหิตโลก
           วันสิ่งแวดล้อมโลก
           วันงดสูบบุหรี่โลก
           โรคซึมเศร้า
           ไข้เลือดออก
           วันการรู้หนังสือสากล
           วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
           วันอุตุนิยมวิทยาโลก
           วันอนุรักษ์น้ำโลก
           วันป่าไม้โลก
           วันกวีนิพนธ์สากล
           วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาต...
           วันสิทธิผู้บริโภคสากล
           วันช้างไทย
           วันสตรีสากล
           วันนักข่าว
           วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
           วันสหกรณ์แห่งชาติ
           วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
           วันศิลปินแห่งชาติ
           วันวาเลนไทน์
           วันรักนกเงือก
           วันอาสารักษาดินแดน
           วันมะเร็งโลก
           วันทหารผ่านศึก
           วันนักประดิษฐ์
           วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
           วันยุทธหัตถี
           วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
           วันโคนมแห่งชาติ
           วันครู
           วันป่าไม้แห่งชาติ
           วันเด็กแห่งชาติ
           วันการบินแห่งชาติ
           วันนกแห่งชาติ
           วันขึ้นปีใหม่
           วันเข้าพรรษา
           วันอาสาฬหบูชา
           วันแม่แห่งชาติ
           ประวัติของสุนทรภู่
           ผลงานของสุนทรภู่
           วิธีพักสายตาจากการอ่านหนังสื...
           ทดสอบฟันมากแค่ไหน
           อาเซียนศึกษา
           เคล็ดลับความงาม
       แบบฟอร์มสำรวจ (7)
        สำนักงาน กศน.
        สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
        เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค...
        ETV (โทรทัศน์เพื่อการศึกษา)
        หอสมุดแห่งชาติ
        TK Park
        หอสมุดดำรงราชานุภาพ
        ห้องสมุดมารวย
        ONIE e-Library
        ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
        ก.พ. (ศูนย์รวมข่าวสารงานราชก...
        สสส. (ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุข...
        Thai MOOC (ระบบและศูนย์กลางก...
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,689
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

32109

  *
Loading...