ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,192)
        สื่อ (222)
        สมาชิก (90)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   แนะนำห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้า...
       บุคลากร (1)
       ประวัติและความเป็นมา (1)
   เกาะติดความเคลื่อนไหวในโครงก...
       จัดนิทรรศการ (5)
       นิทรรศการอาเซียน (2)
       โครงการส่งเสริมการอ่าน (6)
   แนะนำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู...
       บุคลากร (12)
   แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาอำเ...
       ตำบลหนองละลอก
       ตำบลหนองบัว (1)
       ตำบลหนองตะพาน (1)
       ตำบลบ้านค่าย (2)
       ตำบลบางบุตร
       ตำบลตาขัน (1)
       ตำบลชากบก (2)
   สื่อ
       หมวดหนังสื่อใหม่ (4)
       หมวดสื่อใหม่
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (17)
       ลิงค์
           บอนสี (1)
           โควิด-19 (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           วันการรู้หนังสือสากล
           วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
           วันอุตุนิยมวิทยาโลก
           วันอนุรักษ์น้ำโลก
           วันป่าไม้โลก
           วันกวีนิพนธ์สากล
           วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาต...
           วันสิทธิผู้บริโภคสากล
           วันช้างไทย
           วันสตรีสากล
           วันนักข่าว
           วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
           วันสหกรณ์แห่งชาติ
           วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
           วันศิลปินแห่งชาติ
           วันวาเลนไทน์
           วันรักนกเงือก
           วันอาสารักษาดินแดน
           วันมะเร็งโลก
           วันทหารผ่านศึก
           วันนักประดิษฐ์
           วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
           วันยุทธหัตถี
           วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
           วันโคนมแห่งชาติ
           วันครู
           วันป่าไม้แห่งชาติ
           วันเด็กแห่งชาติ
           วันการบินแห่งชาติ
           วันนกแห่งชาติ
           วันขึ้นปีใหม่
           วันเข้าพรรษา
           วันอาสาฬหบูชา
           วันแม่แห่งชาติ
           ประวัติของสุนทรภู่
           ผลงานของสุนทรภู่
           วิธีพักสายตาจากการอ่านหนังสื...
           ทดสอบฟันมากแค่ไหน
           อาเซียนศึกษา
           เคล็ดลับความงาม
       แบบฟอร์มสำรวจ (7)
        สำนักงาน กศน.
        สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
        เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค...
        ETV (โทรทัศน์เพื่อการศึกษา)
        หอสมุดแห่งชาติ
        TK Park
        หอสมุดดำรงราชานุภาพ
        ห้องสมุดมารวย
        ONIE e-Library
        ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
        ก.พ. (ศูนย์รวมข่าวสารงานราชก...
        สสส. (ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุข...
        Thai MOOC (ระบบและศูนย์กลางก...
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,584
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลหนองบัว

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม วันที่ 10 มกราคม 2566

โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ประกาศิตพิศวาส

ลิขิตหัวใจในสวนรัก

กระบี่ล้างแค้น เล่ม 2

หนี้รักสายใยเสน่หา

รอยรักราคีอสูร


เรียนภาษาอังกฤษจากคำคม


กระบี่ล้างแค้น เล่ม 3


99 คำอังกฤษที่ใช้บ่อย


เมียเก่า


ไฟพิศวาสเจ้าพ่อมาเฟีย

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        รวมบันทึกเพลงไทย-   
  รายการ หมวดหนังสื่อใหม่ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        3300 / นิยายใหม่           3300 / นิยายไทย  
        300 สังคม /กฏหมาย / รัฐศา... / สังคม           400 ภาษา / ภาษาจีน  
  แนะนำห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย
      / ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย
      / ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาอำเภอบ้านค่าย
      / ท่องเที่ยวทางวัฒธรรม
      / ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
      / ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
      / ท่องเทียวเชิงเกษตร
      / ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
      / ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
      / ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  เกาะติดความเคลื่อนไหวในโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมา
      / โครงการเด่นประจำเดือน พฤษภาคม 2558
      / กิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2558
      / กิจกรรมเด่น เดือน มีนาคม 2558
      / กิจกรรมเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์
      / โครงการสร้างสรรค์ ปันสุข เด็กไทย (วันเด็กแห่งชาติ 58)
      / นิทรรศการวันฉัตรมงคล ( 5 พฤษภาคม 2558)
      / นิทรรศการวันพืชมงคล (13 พฤษภาคม 2558)
      / วันสงกรานต์ ( 12 - 15 เมษายน 2558)
      / วันจักรี (6 เมษายน 2558)
  แนะนำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านค่าย
      / ผู้บริหาร
      / ฝ่ายการเงิน
      / ฝ่ายการศึกษาตามอัธยาศัย
      / ฝ่ายทะเบียน
      / ฝ่ายพัสดุ
      / ครู กศน. ตำบลหนองบัว
      / ครู กศน. ตำบลบางบุตร
      / ครู กศน. ตำบลชากบก
      / ครู กศน. ตำบลบ้านค่าย
Loading...