ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,121)
        สื่อ (222)
        สมาชิก (5)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   แนะนำห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้า...
       บุคลลากร (1)
       ประวัติและความเป็นมา (1)
   เกาะติดความเคลื่อนไหวในโครงก...
       จัดนิทรรศการ (5)
       นิทรรศการอาเซียน (2)
       โครงการส่งเสริมการอ่าน (6)
   แนะนำ กศน. อำเภอบ้านค่าย
       บุคลากร (12)
   แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาอำเ...
       ตำบลหนองละลอก
       ตำบลหนองบัว (1)
       ตำบลหนองตะพาน (1)
       ตำบลบ้านค่าย (2)
       ตำบลบางบุตร
       ตำบลตาขัน (1)
       ตำบลชากบก (2)
   สื่อ
       หมวดหนังสื่อใหม่ (4)
       หมวดสื่อใหม่
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (8)
       ลิงค์
           บอนสี (1)
           โควิด-19 (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           วิธีพักสายตาจากการอ่านหนังสื...
           ทดสอบฟันมากแค่ไหน
           อาเซียนศึกษา
           เคล็ดลับความงาม
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
       สำนักงาน กศน.
       สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
       เพจห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค...
       ETV (โทรทัศน์เพื่อการศึกษา)
       หอสมุดแห่งชาติ
       TK Park
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       ห้องสมุดมารวย
       ONIE e-Library
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
       ก.พ. (ศูนย์รวมข่าวสารงานราชก...
       สสส. (ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุข...
       Thai MOOC (ระบบและศูนย์กลางก...
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,793
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสื่อออนไลน์

วันสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ปริศนาการแข่งบอลลูนมหาสนุ...

สาวไฮโซแสนร้ายกับนายซาตาน

จดหมายถึงหญิงใหญ่

ประเพณีสิบสองเดือน

โลกร้อนเรื่องร้อนของโลก


แต่งเรื่องร้อยนิทานจากจิต...


ผู้อยุ่กับเงา


ผู้หญิงก็ยิ่งใหญ่ได้


พระบาทสมเด็จฯพระจอมเกล้าพ...


จัทรคตินิยาย

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        บัลลังก์แสงโสม-          นิมิตรมายา The lord of illusion  
        ต้นรักริมรั้ว-          เพลิงรักเพลิงแค้น-  
  รายการ หมวดหนังสื่อใหม่ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        3300 / นิยายใหม่           3300 / นิยายไทย  
        300 สังคม /กฏหมาย / รัฐศา... / สังคม           400 ภาษา / ภาษาจีน  
  แนะนำห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย
      ประวัติและความเป็นมา / ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย
      บุคลลากร / ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาอำเภอบ้านค่าย
      ตำบลบ้านค่าย / ท่องเที่ยวทางวัฒธรรม
      ตำบลชากบก / ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
      ตำบลตาขัน / ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
      ตำบลหนองตะพาน / ท่องเทียวเชิงเกษตร
      ตำบลชากบก / ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
      ตำบลหนองบัว / ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
      ตำบลบ้านค่าย / ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  เกาะติดความเคลื่อนไหวในโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมา
      โครงการส่งเสริมการอ่าน / โครงการเด่นประจำเดือน พฤษภาคม 2558
      โครงการส่งเสริมการอ่าน / กิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2558
      โครงการส่งเสริมการอ่าน / กิจกรรมเด่น เดือน มีนาคม 2558
      โครงการส่งเสริมการอ่าน / กิจกรรมเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์
      โครงการส่งเสริมการอ่าน / โครงการสร้างสรรค์ ปันสุข เด็กไทย (วันเด็กแห่งชาติ 58)
      จัดนิทรรศการ / นิทรรศการวันฉัตรมงคล ( 5 พฤษภาคม 2558)
      จัดนิทรรศการ / นิทรรศการวันพืชมงคล (13 พฤษภาคม 2558)
      จัดนิทรรศการ / วันสงกรานต์ ( 12 - 15 เมษายน 2558)
      จัดนิทรรศการ / วันจักรี (6 เมษายน 2558)
  แนะนำ กศน. อำเภอบ้านค่าย
      บุคลากร / ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านค่าย
      บุคลากร / ฝ่ายการเงิน
      บุคลากร / ฝ่ายการศึกษาตามอัธยาศัย
      บุคลากร / ฝ่ายทะเบียน
      บุคลากร / ฝ่ายพัสดุ
      บุคลากร / ครู กศน. ตำบลหนองบัว
      บุคลากร / ครู กศน. ตำบลบางบุตร
      บุคลากร / ครู กศน. ตำบลชากบก
      บุคลากร / ครู กศน. ตำบลหนองตะพาน(เข้าใหม่)
      บุคลากร / ครู กศน. ตำบลบ้านค่าย
     Learning Resources Linkage System  |  

วัดไผ่ล้อม หมู่ 1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

โทร 0-38 016286

Loading...