ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (1,214)
        สื่อ (9)
        สมาชิก (333)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   นิทรรศการออนไลน์
       นิทรรศการ วันที่ระลึกสาก... (1)
       นิทรรศการวันแม่ 12 สิงหาค... (1)
   แหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
       ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำห... (1)
       ระบบจัดการเรียนการสอนออนไ... (1)
       ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ... (1)
       ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ (1)
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อ... (1)
       ห้องสมุดมารวย (1)
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ (1)
       TK Park (1)
       หอสมุดแห่งชาติ (1)
   สถิติบริการห้องสมุด
       สิงหาคม 2563 (1)
       กรกฎาคม 2563 (1)
       มิถุนายน 2563 (1)
       พฤษภาคม 2563 (1)
       กุมภาพันธ์ 2563 (1)
   สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
       งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ (5)
       เอกสารบนเว็บ (3)
       คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเป... (1)
       หนังสืออ้างอิงออนไลน์ (3)
       หนังสือพิมพ์ออนไลน์ (2)
       หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (2)
       วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (1)
   ติดตามข่าวสารห้องสมุด
       เว็บไซต์ห้องสมุด (1)
       QR Code (1)
       Facebook (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (35)
       ลิงค์
           หน่วยงานเครือข่าย (3)
           แหล่งเรียนรู้ชุมชน (1)
           สถานที่ท่องเที่ยว (4)
           สินค้าโอทอป (OTOP) (4)
           หน่วยงานในอำเภอหนองแซง (11)
           หน่วยงานในจังหวัดสระบุรี (9)
           ร้านหนังสือออนไลน์ (8)
           ห้องสมุดมหาวิทยาลัย (3)
       ข้อมูลบริการ (3)
       องค์ความรู้
           ข้อมูลท้องถิ่น (1)
           มะม่วงมันหนองแซง
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
      
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,294
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

64669

  *
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซง ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170  โทรศัพท์ 036-399429
Loading...