ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (787)
        สื่อ (9)
        สมาชิก (142)
  เครือข่ายห้องสมุด (932)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,405
 

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซง

Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด


     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        คนเหนือดวง          หยกมายา  
        ดวงใจอัคนี          กลรักเกมกามเทพ  
        ทัณฑ์กามเทพ          เจ้าทะเลทราย  
        คลื่นลวง          แผนก่อการรัก  
        คนขายเลือด          ทาสรักในเพลิงทราย  
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซง โทรศัพท์036-399429
Loading...