ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (35,325)
        สื่อ (2,595)
        สมาชิก (7,999)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง
       โครงการ...ส่งเสริมการอ่าน (1)
       ข้อมูลพื้นฐาน (1)
   บุคลากรห้องสมุด
   มุมอาเซียน
   แหล่งเรียนรู้
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเม... (1)
   สื่อ
       หนังสือ (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (34)
       ลิงค์
           ข่าวจังหวัดระยอง (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           เทคนิคลดอาการปวดหลัง (1)
           น้ำตะใคร้ไกลมะเร็ง
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
        สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
        หอสมุดแห่งชาติ
        TK Park
        หอสมุดดำรงราชานุภาพ
        ห้องสมุดมารวย
        ONIE E-library
        ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
        (ก.พ.) ศูนย์รวมข่าวสารงานราช...
        (สสส.)สำนักงานกองทุนสนับสนุน...
        (Thai MOOC) ศูนย์กลางการจัดก...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 8,867
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2566

อ่านเพิ่มความรู้

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ To Be Number One เด็กยุคใหม่ หัวใจสร้างสรรค์

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมรา...

คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมรา...

หัวใจเเห่งบารามอส เล่ม ๔ ...

หัวใจเเห่งบารามอส เล่ม ๓ ...

หัวใจเเห่งบารามอส เล่ม ๒ ...


หัวใจเเห่งบารามอส เล่ม ๑ ...


รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนู...


รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนู...


รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนู...


อยู่กับป่าการจัดการพื้นที...

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เคมี4.ปริมาณสารสัมพันธ์2          ฟิสิกส์15.ไฟฟ้ากระแสสลับ  
        ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการศึกษา1 ตลับ1          มู่หลาน  
        แรมโบ้3          ผีถว้ยแก้ว  
        ตะลุยป่าอเมริกาใต้          คณิตศาสตร 6.ลำดับและอนุกรมตอน2  
        ชีววิทยา ม.ปลาย          คณิตศาสตร 23. ตรีโกนมิติ ตอน 1  
  รายการ หนังสือ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สุขภาพ / หนังสือ อาหาร           200 / บ้านและสวน เล่มใหม่  
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง
      / ประวัติ
      / โครงการ
  แหล่งเรียนรู้
      / ลอดช่องสิงคโปร์ จังหวัดระยอง
  มุมอาเซียน
  บุคลากรห้องสมุด
Loading...