ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (35,044)
        สื่อ (2,595)
        สมาชิก (7,790)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง
       โครงการ...ส่งเสริมการอ่าน (1)
       ข้อมูลพื้นฐาน (1)
   บุคลากรห้องสมุด
       นางสาวนิระชา ศรีสงคราม (1)
       นางสาวมัทนา เพ็ชร์เศษ (1)
   มุมอาเซียน
   แหล่งเรียนรู้
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเม... (1)
   สื่อ
       หนังสือ (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (21)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           น้ำตะใคร้ไกลมะเร็ง
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
       สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
       หอสมุดแห่งชาติ
       TK Park
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       ห้องสมุดมารวย
       ONIE E-library
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
       (ก.พ.) ศูนย์รวมข่าวสารงานราช...
       (สสส.)สำนักงานกองทุนสนับสนุน...
       (Thai MOOC) ศูนย์กลางการจัดก...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 7,072
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่องเทศกาลกินเจ

สิ่งควรรู้สำหรับเทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
หลักการจัดการ

มาปล่อยปลาดาวกันเถอะ

Peter Panปีเตอร์ แพนแห่งแ...

มหัศจรรย์ สุขภาพดีฺBe Inc...

ลายกินรี


เคล็ดลับอายุยืนจากลำไส้ที...


ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลย...


ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลย...


สื่อโฆษณา 8-15


สื่อโฆษณา 1-7

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เล่ห์หงส์          เซียนหุ้นบรรลือโลก  
        ตีแตกกลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต          วิถีแห่งความรู้แจ้ง  
        ภูผามหานที ตอน ปฐมบทผู้กล้า          ภูผามหานทีตอนปฐมบทผู้กล้า  
        เลือดขัตติยา เล่ม 1          พว้งเลี้ยง เกี่ยม เล่ม 1  
        ภูผามหานที ตอน ปฐมบทผู้กล้า          เกิดมาทั้งทีตายฟรีได้ไง  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ฟิสิกส์15.ไฟฟ้ากระแสสลับ          เคมี4.ปริมาณสารสัมพันธ์2  
        หนีนรกกอง พันอนาคต          Nemesis Geme  
        ผีสามบาท          มนุษย์เชื้อพันธ์โลกสยอง  
        มหาภัยมือ ฆ่ายมบาล          เคมี8.สมบัติของสาร/ตารางธาตุ  
        การเตรียมต้นทุเรียนเพื่อชักนำให้ออกดอก 1          คณิตศาสตร์18.เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ตอน 2  
  รายการ หนังสือ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สุขภาพ / หนังสือ อาหาร           200 / บ้านและสวน เล่มใหม่  
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง
      โครงการ...ส่งเสริมการอ่าน / โครงการ
      ข้อมูลพื้นฐาน / ประวัติ
  แหล่งเรียนรู้
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเมืองระยอง / ลอดช่องสิงคโปร์ จังหวัดระยอง
  มุมอาเซียน
  บุคลากรห้องสมุด
      นางสาวนิระชา ศรีสงคราม / นางสาวนิระชา ศรีสงคราม
     Learning Resources Linkage System  |   นายวัธณะ  ภาระกิจ 146 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 089-5468079
Loading...