ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (35,038)
        สื่อ (2,595)
        สมาชิก (7,730)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง
       โครงการ...ส่งเสริมการอ่าน (1)
       ข้อมูลพื้นฐาน (1)
   บุคลากรห้องสมุด
       นายวัธณะ ภาระกิจ (1)
       นางสาวจุฬารัตน์ ธรรมวงศ... (1)
   มุมอาเซียน
   แหล่งเรียนรู้
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเม... (1)
   สื่อ
       หนังสือ (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (20)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
           น้ำตะใคร้ไกลมะเร็ง
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
       สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
       หอสมุดแห่งชาติ
       TK Park
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       ห้องสมุดมารวย
       ONIE E-library
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
       (ก.พ.) ศูนย์รวมข่าวสารงานราช...
       (สสส.)สำนักงานกองทุนสนับสนุน...
       (Thai MOOC) ศูนย์กลางการจัดก...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 6,734
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่องเทศกาลกินเจ

สิ่งควรรู้สำหรับเทศกาลกินเจ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลย...

ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลย...

สื่อโฆษณา 8-15

สื่อโฆษณา 1-7

ชีวเคมีพื้นฐาน 8-15


ชีวเคมีพื้นฐาน 1-7


การสื่นสารข้อมูลเเละระบบเ...


การสื่นสารข้อมูลเเละระบบเ...


การสื่นสารข้อมูลเเละระบบเ...


การบัญชีเงินขั้นกลาง1เเละ...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เล่ห์หงส์          เซียนหุ้นบรรลือโลก  
        ตีแตกกลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต          เกิดมาทั้งทีตายฟรีได้ไง  
        บ่าวรักจ้าวหัวใจ          ภูผามหานที ตอน ปฐมบทผู้กล้า  
        การปลูก มะรุม - ผักหวาน          ร้อยแปดที่กรุงเทพฯ  
        กล้าที่จะข้าม....ความล้มเหลว          ฝากรักไว้ในใจเธอ  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ฟิสิกส์15.ไฟฟ้ากระแสสลับ          เคมี4.ปริมาณสารสัมพันธ์2  
        แรมโบ้3          มู่หลาน  
        ผีถว้ยแก้ว          ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการศึกษา1 ตลับ1  
        ชีววิทยา ม.ปลาย          ตะลุยป่าอเมริกาใต้  
        คณิตศาสตร 23. ตรีโกนมิติ ตอน 1          คณิตศาสตร 6.ลำดับและอนุกรมตอน2  
  รายการ หนังสือ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สุขภาพ / หนังสือ อาหาร           200 / บ้านและสวน เล่มใหม่  
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง
      โครงการ...ส่งเสริมการอ่าน / โครงการ
      ข้อมูลพื้นฐาน / ประวัติ
  แหล่งเรียนรู้
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเมืองระยอง / ลอดช่องสิงคโปร์ จังหวัดระยอง
  มุมอาเซียน
     Learning Resources Linkage System  |   นายวัธณะ  ภาระกิจ 146 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 089-5468079
Loading...