ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (24,518)
        สื่อ (3,117)
        สมาชิก (1,410)
  เครือข่ายห้องสมุด (928)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดอื่นๆ (2)
   อาเซียน
       บรูไนดารุสซาลาม (1)
       มาเลเซีย (1)
       เมียนมาร์ (1)
       ฟิลิปปินส์ (1)
       กัมพูชา (1)
       อินโดนีเซีย (1)
       สิงคโปร์ (1)
       เวียดนาม (4)
       ลาว (4)
       ไทย (4)
   สื่อ
       E-Book
       หนังสือพิมพ์รายวัน
       วารสาร
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (87)
       ลิงค์
           หลักสูตร Digital literacy (1)
       ข้อมูลบริการ (3)
       องค์ความรู้
           โบราณสถาน/ท่องเที่ยว (6)
       แบบฟอร์มสำรวจ (5)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 12,945
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 2564

ตรวจเยี่ยม ห้องสมุดประชาชน ”เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองลพบุรี ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-learning space

ห้องสมุดนี้มีรัก...ปลูกผักแบ่งปัน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
กิ่งไผ่ ใบรัก

แผนลวงซ่อนรัก

เพลิงรักร้อนซ่อนรัก

รักหมดใจ เจ้านายที่รัก

บันทึกรักสีทราย


ม่านรักในรอยใจ


เผยสูตรอาหารร้านดัง


1000ประโยคสำเร็จรูปไทย-อั...


ศิลปะการร้อยมาลัย


กลเม็ดทีเด็ดเซียนไก่ชน

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        กล่อมรัก          ขวัญกล้า  
        รักโดยพฤตินัย          รักโดยสมัครใจ  
        วิวาห์ทอรัก          เล้าลมรัก  
        ต้นรัก          ระบำธารา  
        กระพริบรักจากหัวใจ          มาดามคานทอง  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมซีดี หมวดผัก          บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมซีดี หมวดผลไม้  
        บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมซีดี หมวดของใช้ในโร...          บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมซีดี หมวดของใช้ในบ้...  
        ETV ติวเข้ม ม.ปลาย(ONET) แผ่นที่ 1 วิชาเคมี1....          การแต่งหน้า  
        วีซีดีเพื่อการศึกษา พัฒนาทักษะการพูด NO.18อ...          บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมซีดี หมวดเครื่องแต่...  
        ETV ติวเข้ม ม.ปลาย(ONET) แผ่นที่ 2 วิชาเคมี2....          เปิดทะเลล่าลองเทลทูน่า  
  อาเซียน
      / อาหารประจำชาติ
      / อาหารประจำชาติ
      / อาหารประจำชาติ
      / อาหารประจำชาติ
      / อาหารประจำชาติ
      / อาหารประจำชาติ
      / อาหารประจำชาติ
      / อาหารประจำชาติ
      / อาหารประจำชาติ
      / อาหารประจำชาติ

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ 036-421449 Email Chalermraj_muanglopburi@hotmail.com

Loading...