ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (6,133)
        สื่อ (208)
        สมาชิก (800)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กศน.อำเภอทับสะแก
       กศน.ตำบลอ่างทอง
       กศน.ตำบลนาหูกวาง
       กศน.ตำบลเขาล้าน
       กศน.เทศบาลตำบลทับสะแก
       กศน.ตำบลทับสะแก
       กศน.ตำบลแสงอรุณ
       กศน.ตำบลห้วยยาง
   ประชาสัมพันธ์
   มุมอาเซียนศึกษา
       ความเป็นมาของอาเซียน (1)
       สมาชิกอาเซียน
       ธงประจำชาติ
       ดอกไม้ประจำชาติ
       การแต่งกายประจำชาติ
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (62)
       ลิงค์
           หลักสูตร Digital Literay (1)
           บริการของห้องสมุด
           นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
           ติดต่อเรา
           บ้านหนังสือชุมชน
           บุคลากร
           ประวัติห้องสมุด
           ข่าว (3)
           บันเทิง (4)
           สุขภาพ (2)
           การศึกษา (1)
           เบ็ดเตล็ด
       ข้อมูลบริการ (7)
       องค์ความรู้
           มารู้จักอาเซียนศึกษากันเถอะ
           เกร็ดความรู้ (1)
           ข้อมูลพื้นฐานอำเภอทับสะแก
           แหล่งการเรียนรู้ - ภูมิปัญญา... (17)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,224
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
แรงรักแรงปรารถนา

เงาเล่นไฟ

เล่ห์กามเทพ

ยอดนักสืบอาเคจิ โคโกะโรรห...

พิชิต 150 คะแนนเต็มGAT ภา...


ตะลุยโจทย์ Vocab 1,000 ข้...


สรุปเข้มVocab พร้อมแนวข้อ...


รู้ก่อนสายพฤติกรรมทำร้ายก...


โยคะบำบัดโรค


Clean food

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        พิมพวดี ประสบการณ์ทางวิญญาณ          รอยธรรม รวมพระธรรมเทศนา 21 กัณฑ์  
        วงมโหรี (พิธีแต่งงาน)          รายการสนทนาภาษาอังกฤษ  
        อาชีพ   
  ประชาสัมพันธ์
  กศน.อำเภอทับสะแก

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก(กศน.อำเภอทับสะแก)หมู่ที่ 4 ต.ทับสะแก อ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

Loading...