ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (6,133)
        สื่อ (208)
        สมาชิก (800)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กศน.อำเภอทับสะแก
       กศน.ตำบลอ่างทอง
       กศน.ตำบลนาหูกวาง
       กศน.ตำบลเขาล้าน
       กศน.เทศบาลตำบลทับสะแก
       กศน.ตำบลทับสะแก
       กศน.ตำบลแสงอรุณ
       กศน.ตำบลห้วยยาง
   ประชาสัมพันธ์
   มุมอาเซียนศึกษา
       ความเป็นมาของอาเซียน (1)
       สมาชิกอาเซียน
       ธงประจำชาติ
       ดอกไม้ประจำชาติ
       การแต่งกายประจำชาติ
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (62)
       ลิงค์
           หลักสูตร Digital Literay (1)
           บริการของห้องสมุด
           นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
           ติดต่อเรา
           บ้านหนังสือชุมชน
           บุคลากร
           ประวัติห้องสมุด
           ข่าว (3)
           บันเทิง (4)
           สุขภาพ (2)
           การศึกษา (1)
           เบ็ดเตล็ด
       ข้อมูลบริการ (7)
       องค์ความรู้
           มารู้จักอาเซียนศึกษากันเถอะ
           เกร็ดความรู้ (1)
           ข้อมูลพื้นฐานอำเภอทับสะแก
           แหล่งการเรียนรู้ - ภูมิปัญญา... (17)
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,383
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

87049

  *

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก(กศน.อำเภอทับสะแก)หมู่ที่ 4 ต.ทับสะแก อ. ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

Loading...