ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (9,433)
        สื่อ (463)
        สมาชิก (2,304)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทร...
       บุคลากร,ประวัติ,เครือข่าย (6)
       แหล่งเรียนรู้,ภูมิปัญญาท้... (7)
       บ้านหนังสือชุมชนและข้อมูล... (8)
   กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์
       บุคลากร กศน.อำเภอพระสมุทร... (1)
       ตำบลนาเกลือ (2)
       ตำบลในคลองบางปลากด (1)
       ตำบลบ้านคลองสวน (1)
       ตำบลปากคลองบางปลากด (1)
       ตำบลแหลมฟ้าผ่า (2)
       กำหนดเปิดรับสมัครผู้เรียน (1)
   สื่อ
       หนังสือทรงแนะนำ 6 เล่ม (6)
       E book2 ห้องสมุดประชาชนอำ... (1)
       E book ห้องสมุดประชาชนอำเ... (1)
       youtube ห้องสมุดประชาชนอำ... (10)
   หยอดกระปุกปัญญา
       ไทยเทิดไท้ (5)
       ไทย เทิด ทูน (7)
       ทัศน์ ฐาน ไทย (11)
       เที่ยว ทั่ว ไทย (5)
   ห้องสมุดออนไลน์แบบทดสอบ
       ประเภทภาษาไทยและวรรณคดีไท... (2)
       ประเภทความรู้ทั่วไป (1)
       ประเภทความรู้วันสำคัญ (1)
   อาเซียนศึกษาเพื่อศึกษาอาเซีย...
       ภาษา กับอาเซียน (4)
       เกร็ดความรู้อาเซียน (6)
       อาเซียน (ASEAN) คืออะไร (1)
       ประวัติสมาคมประชาชาติแห่ง... (1)
       3 เสาหลัก ประชาคมอาเซียน (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (838)
       ลิงค์
           มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทย (1)
           แบบทดสอบพร้อมเกียรติบัตร (9)
           รู้ทัน ป้องกัน COVID 19 (4)
           แหล่งเรียนรู้ และห้องสมุด อื... (10)
           ข่าวสาร ทันเหตุการณ์ (20)
           แหล่งเรียนรู้ online (4)
           กัญชา-กัญชงศึกษา (2)
           E-book ห้องสมุดของเรา (1)
           ดิน น้ำ ลม ฟ้า พยากรณ์ (7)
           กษัตริย์นักพัฒนา (7)
           เรียนฟรี ภาษาต่างประเทศ (5)
           เว็บไซต์เพื่อการศึกษา (7)
           ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิกา... (1)
           ค้นคำศัพท์ แปลภาษา (3)
           หน่วยงานต้นสังกัด (4)
           ตลาดออนไลน์ OOCC (6)
           Amazing land (3)
           คลังสือ กศน. (1)
           TKP สมุทรปราการเมืองนักอ่าน (1)
           สุขภาพกาย (5)
           สุขภาพใจ (5)
           สุขภาพปัญญา (3)
           Digital Literacy Thailand (1)
       ข้อมูลบริการ (6)
       องค์ความรู้
           e book ห้องสมุดประชาชนอำเภอพ... (6)
           ศาสตร์พระราชา (36)
           พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (22)
           สถาปนาพระยศใหม่ ใน ร.10 (11)
           เรียนรู้ความเป็นไทย (2)
           ไทยนิยมยั่งยืน.. (11)
           ภาษา...เพื่อการสื่อสาร/อาชีพ (4)
           สุขภาวะและสุขอนามัยในชุมชน (4)
           อาหารการกิน (1)
           OOCC ตลาดออนไลน์ (7)
           องค์ความรู้ กลุ่มผู้สูงอายุ (6)
           ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก... (5)
           หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2)
           รู้หรือไม่ (1)
           วันสำคัญและความเป็นมา (126)
           เรื่องต้องรู้ ควรรู้ น่ารู้ ... (13)
           ใบความรู้กระดาษแผ่นเดียว (7)
           ค่านิยม 12 ประการ (1)
           สมุนไพรเป็นยา (10)
           รู้ทันโรค (11)
           ประวัติศาสตร์ไทย-ธนบุรี (6)
           ประวัติศาสตร์ไทย-อยุธยา (37)
           ประเพณีไทย (14)
           ศิลปวัฒนธรรมไทย (15)
           ลูกเสือไทย (2)
           ตำนานเรื่องเล่าและสำนวนไทย (10)
           อาชีพ...ที่ใช่ (5)
           Smart ONIE (1)
           ความรู้Digital literacy (10)
           รู้จัก..องค์ความรู้ กันสักนิ... (2)
           แบบทดสอบความรู้ (2)
       แบบฟอร์มสำรวจ (8)
       สำนักงาน กศน.
       กลุ่มพัฒนาการศึกษา กศน.
       ONIE E-Library
       เว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน
       E bookห้องสมุดประชาชนอำเภอ
       youtubeห้องสมุดประชาชนอำเภอ
       เชื่อมโยงห้องสมุดประชาชนทั่ว...
       facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภ...
       ETV โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
       อะไรก็รู้กับ google
       ดูหนัง-ฟังเพลง youtube
       facebookชอบกดไล้ท์ใช่กดเลิฟ
       เกม เพื่อผ่อนคลาย
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 50,744
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565 Library Delivery สื่อส่งเสริมการอ่านออนไลน์

สื่อส่งเสริมการอ่านออนไลน์เดือน พฤศจิกายน 2565 Library Delivery ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นำสาระความรู้รายวัน ส่งความรู้ถึงบ้าน อ่านความรู้ถึงที่ เรื่องต้องรู้ ควรรู้ น่ารู้ "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น" ส่งถึงบ้าน อ่านได้ทุกวัน อาทิ สุขภาพ วันส...

ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง APEC 2022

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จัดทำองค์ความรู้และแบบทดสอบพร้อมมอบเกียรติบัตรออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน เสริมความรู้ ในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง APEC 2022 และ Ebook เรื่อง APEC 2022 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2565 Library Delivery สื่อส่งเสริมการอ่านออนไลน์

สื่อส่งเสริมการอ่านออนไลน์เดือน พฤศจิกายน 2565 Library Delivery ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นำสาระความรู้รายวัน ส่งความรู้ถึงบ้าน อ่านความรู้ถึงที่ เรื่องต้องรู้ ควรรู้ น่ารู้ "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น" ส่งถึงบ้าน อ่านได้ทุกวัน อาทิ สุขภาพ วันสำ...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
มิอาจพรากขวัญ

โสดรสแซ่บ

เจ้าสาว ณ ดาวศุกร์

เจ้าบ่าวของเช็คเม็ต

รักนี้ที่อยากขอ


ไฟรักเพลิงตัณหา


ฝากใจไว้กับเสือ


แป้งผู้ซื่อสัตย์


เด็กดีมีมารยาท


เน็ตตึ้กับโนวี่ท่องโลกแมล...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ซ่อน สาปอัปสรา          กระบี่กู้บู๊ลิ้ม เล่ม 2  
        กระบี่กู้บู๊ลิ้ม เล่ม 1          สัมผัสรอบตัวหนู  
        นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ชื่อ วรรณคดี          รู้ไหม..บ้านนี้มีอะไร  
        Flameดินแดนแห่งกาลลาลับของ..อิคิดน่า          ท่านหมอตามรัก  
        ฆ่า Museum พิพิธภัณฑ์ หุ่น หั่น หัว          จ้าวหัวใจจอมซน  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ตุ๊กตาผ้าใยบัวสารคดีวิชาชีพ          กรอบรูปวัสดุผสมสารคดีวิชาชีพ  
        เทียนแฟนซีสารคดีวิชาชีพ          การเพาะเห็ดนางฟ้าการใช้..ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื...  
        มาลัยดอกมะลิ(บ่าวสาว)สารคดีวิชาชีพ          งานประดิษฐ์จากดินหอม(มาลัย)สารคดีวิชาชีพ  
        ศิลปะบนเปลือกไม้(มดเริงร่า)สารคดีวิชาชีพ          ข้าวฮางงอกการใช้..ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการปร...  
        เคมี-โครงสร้างอะตอมติวเข้ม          การทำกล่องทิชชู่จากผ้าการใช้..ภูมิปัญญาท้องถิ...  
  หยอดกระปุกปัญญา
      ทัศน์ ฐาน ไทย / อาหาร และ ขนม 3 สมัย..สุโขทัย,อยุธยา,ธนบุรีและรัตนโกสินทร์
      ทัศน์ ฐาน ไทย / อาหารหมวดผลไม้ จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน อาหารสมัยรัตนโกสินทร์
      ทัศน์ ฐาน ไทย / อาหารหมวดเครื่องคาว กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน ร.2 ตอนที่ 1
      ทัศน์ ฐาน ไทย / อาหารหมวดเครื่องหวาน จากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน อาหารสมัยรัตนโกสินทร์
      ทัศน์ ฐาน ไทย / ขนมไทยตระกูลทองชื่อลูกคุณทองแดง
      ไทย เทิด ทูน / พระราชประวัติ-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      ไทยเทิดไท้ / ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
      ทัศน์ ฐาน ไทย / เกร็ดความรู้ พระเบญจภาคี
      ทัศน์ ฐาน ไทย / ขันทีในสมัยอยุธยา
      ไทย เทิด ทูน / พระสมัญญานาม-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์
      บ้านหนังสือชุมชนและข้อมูลสารสนเทศ / บ้านหนังสือชุมชน... แหล่งเรียนรู้ชุมชน
      แหล่งเรียนรู้,ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.พระสมุทรเจดีย์ / ป้อมผีเสื้อสมุทร ต.ปากคลองบางปลากด
      บุคลากร,ประวัติ,เครือข่าย / แนะนำที่มา(ประวัติและที่ตั้งของห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์)
      แหล่งเรียนรู้,ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.พระสมุทรเจดีย์ / แหล่งเรียนรู้..ชุมชนบ้านสาขลา
      บุคลากร,ประวัติ,เครือข่าย / แนะนำตน (บุคลากรห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์)
      แหล่งเรียนรู้,ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.พระสมุทรเจดีย์ / ปูรามเกียรติ์
      บุคลากร,ประวัติ,เครือข่าย / แนะนำงาน ( ปรัชญา,วิสัยทัศน์,พันธกิจ)
      บ้านหนังสือชุมชนและข้อมูลสารสนเทศ / สถิติ(ประจำปี 2557)ผู้ใช้บริการยืม-คืนสื่อผ่านระบบ LRLS
      บุคลากร,ประวัติ,เครือข่าย / แนะนำหน้าที่ (เราทำอะไร)
      แหล่งเรียนรู้,ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.พระสมุทรเจดีย์ / พุทราเจดีย์
  กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์
      ตำบลนาเกลือ / ข้อมูลตำบล นาเกลือ
      บุคลากร กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์ / บุคลากร กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์ (กดเพื่อชมภาพ)
      ตำบลในคลองบางปลากด / ข้อมูลตำบลในคลองบางปลากด
      ตำบลนาเกลือ / หลักสูตรการทำผ้าบาติก กศน.ตำบลนาเกลือ จำนวน 50 ชั่วโมง
      ตำบลแหลมฟ้าผ่า / ข้อมูล กศน.ตำบลแหลมฟ้าผ่า
      กำหนดเปิดรับสมัครผู้เรียน / กำหนดการรับสมัครผู้เรียน กศน.อำเภอพระสมุทรเจดีย์
      ตำบลแหลมฟ้าผ่า / สถานที่ตั้ง กศน.ตำบลแหลมฟ้าผ่า
      ตำบลปากคลองบางปลากด / ข้อมูลตำบลปากคลองบางปลากด
      ตำบลบ้านคลองสวน / ข้อมูล กศน.บ้านคลองสวน
  อาเซียนศึกษาเพื่อศึกษาอาเซียน
      เกร็ดความรู้อาเซียน / ตราแผ่นดิน ประจำประเทศในกลุ่มอาเซียน
      เกร็ดความรู้อาเซียน / สิ่งน่ารู้ เกี่ยวกับ อาเซียน +.....คือ
      ภาษา กับอาเซียน / ภาษาอาเซียน..กับ..ภาษาอังกฤษ
      เกร็ดความรู้อาเซียน / ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
      ภาษา กับอาเซียน / ภาษาอาเซียน..กับ..ภาษาลาว
      เกร็ดความรู้อาเซียน / ธงประจำชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
      ภาษา กับอาเซียน / ภาษาอาเซียน..กับ..ภาษาพม่า
      เกร็ดความรู้อาเซียน / ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการประเทศในกลุ่มอาเซียน
      ภาษา กับอาเซียน / ภาษาอาเซียน..กับ..ภาษาเวียดนาม
      เกร็ดความรู้อาเซียน / อาหารการกินของเพื่อนบ้านเรา
  สื่อ
      youtube ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ / สเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือฆ่าเชื้อไวรัส
      youtube ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ / ล้างมืออย่างถูกวิธี
      youtube ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ / ตอกดอกไม้ลงกระเป๋า
      youtube ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ / ตุ๊กตาการบูร
      youtube ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ / ถุงบอลถั่วเขียว...บริหารนิ้วมือกันนิ้วมือล็อค
      หนังสือทรงแนะนำ 6 เล่ม / หนังสือ นิทานชาดก
      youtube ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ / ถุงการบูร
      หนังสือทรงแนะนำ 6 เล่ม / หนังสือเรื่อง กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง)
      youtube ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ / ตุ๊กตาหุ่นมือจากถุงมืออเนกประสงค์
      หนังสือทรงแนะนำ 6 เล่ม / หนังสือเรื่อง รามเกียรติ์/บ่อเกิดรามเกียรติ์
  ห้องสมุดออนไลน์แบบทดสอบ
     Learning Resources Linkage System  |  
Loading...