ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (2,941)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (753)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   สื่อ
       นิตยสารน่าอ่าน (4)
       การ์ตูนแสนสนุก (9)
       สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (1)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น (18)
       วัดในอำเภอบ้านหมี่ (8)
       แนะนำหนังสือใหม่ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (130)
       ลิงค์
           หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลเบื้...
           หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Di...
       ข้อมูลบริการ (3)
       องค์ความรู้
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (18)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,249
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

72409

  *
     Learning Resources Linkage System  |  

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมี่  ถนนอนามัย  ตำบลเชียงงา  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 15110 / 036472083 /E mail : If. suthasinee@gmail.com/ID Line if040631

Loading...