ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (3,044)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (1,348)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   สื่อ
       นิตยสารน่าอ่าน (4)
       การ์ตูนแสนสนุก (9)
       สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (1)
       ภูมิปัญญาท้องถิ่น (18)
       วัดในอำเภอบ้านหมี่ (8)
       แนะนำหนังสือใหม่ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (130)
       ลิงค์
           หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลเบื้...
           หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Di...
       ข้อมูลบริการ (3)
       องค์ความรู้
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (18)
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,536
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน


เจ้าพระยาวิชายนมร์


ศรีปราชญ์


บ่วงรักอสุรา


เสน่หาบัญชารัก


วิวาห์ (ร้อย)รัก

  รายการ แนะนำหนังสือใหม่ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ดาราพราวแสง / ดาราพราวแสง           เพชรกลางตะวัน / เพชรกางตะวัน  
        กำแพงสายรุ้ง / กำแพงสายรุ้ง           จันทร์กระจ่างฟ้า / จันทร์กระจ่างฟ้า  
  รายการ วัดในอำเภอบ้านหมี่ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        วัดพุน้อย / วัดพุน้อย           วัดเกริ่นกฐิน / วัดเกริ่นกฐิน  
        วัดปฐมพานิช / วัดปฐมพานิืช           วัดธรรมิการาม(วัดค้างคาว) / วัดธรรมิการาม  
        วัดพานิชธรรมิการาม(วัดหนอ... / วัดพานิชธรรมิการาม(วัดหนอ...           วัดกัทลีพนาราม(วัดบ้านกล้... / วัดกัทลีพนาราม(วัดบ้านกล้...  
        วัดคุ้งท่าเลา / วัดคุ้งท่าเลา           วัดเขาวงกต / วัดเขาวงกต  
  รายการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ดอกไม้ประดิษฐ์ / สินค้าโอทอปตำบลบ้านหมี่           แชมพูสมุนไพร / สินค้าโอทอปตำบลสายห้วยแก้...  
        ปลาส้มฟัก / สินค้าโอทอปตำบลเชียงงา           ตระกร้าหวาย / สินค้าโอทอปตำบลมหาสอน  
        ปลาส้มตะเพียน / สินค้าโอทอปตำบลเชียงงา           นำ้ปลาแท้ตราปลาทรายขาว / สินค้าโอทอปตำบลหนองทราขาว  
        นมสดพาสเจอร์ไรส์ / สินค้าโอทอปตำบลชอนม่วง           ข้าวซ้อมมือ (หอมมะลิ) / สินค้าโอทอปตำบลหนองทรายขา...  
        ดอกไม้ประดิษฐ์ / สินค้าโอทอปตำบลสนามแจง           กวนเชียงปลาณัฐพร / สินค้าโอทอปตำบลบางพึ่ง  
  รายการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        SMART TALKING PEN / ชุดอาเซียน    
  รายการ การ์ตูนแสนสนุก ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั... / นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั...           นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั... / นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั...  
        นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั... / นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั...           นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั... / นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั...  
        นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั... / นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั...           นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั... / นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั...  
        นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั... / นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั...           นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั... / นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั...  
        นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั... / นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรั...    
  รายการ นิตยสารน่าอ่าน ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เทคโนโลยีชาวบ้าน / นิตยสารเกษตร           ชีวจิต / นิตยสาร  
        บ้านละสวน / นิตยสาร           อสท. / สารคดี  

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมี่  ถนนอนามัย  ตำบลเชียงงา  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 15110 / 036472083 /E mail : If. suthasinee@gmail.com/ID Line if040631

Loading...