ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,236)
        สื่อ (113)
        สมาชิก (587)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (72)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (109)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดประช...
       ประวัติห้องสมุด (1)
       บุคลากรห้องสมุด (1)
       คณะกรรมการห้องสมุด (1)
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
   มุมการให้บริการของห้องสมุด
       มุมบริการน้ำดื่ม (1)
       มุมนิตยสาร วารสาร (1)
       มุมบริการหนังสือพิมพ์ (1)
       มุมอาชีพ
       มุมแนะแนว
       มุมหนังสือใหม่ (1)
       มุมสุขภาพ (1)
       มุมค่านิยมหลัก 12 ประการ (1)
       มุม IT (1)
       มุม ปปช. (1)
       มุมเด็ก (1)
       บริการสืบค้นหนังสือหนังสื...
   แหล่งเรียนรู้
       แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา (17)
   ภูมิปัญาท้องถิ่น
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่า... (16)
   ประชาคมอาเซียน
       คลังหลักสูตรประชาชคมอาเซี... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (5)
       กิจกรรมห้องสมุด (99)
       ลิงค์
           หน่วยงาน กศน. (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 7,106
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ กศน.ตำบลแสนตอ วันที่ 25 มิ.ย. 2561

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ อบต.พงตึก วันที่ 19 มิ.ย. 2561

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น วันที่ 4 มิ.ย. 2561

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
ตราบรักชั่วนิรันดร

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        บุหลันยอดดวงใจ          พรานพยศ  
        มุกเหลี่ยมเพชร          เพชรน้ำหนึ่ง  
        อลวนลุ้นหุ้นรัก          สาปจันทร์อาบทราย  
        ภูผาดาว          เล่รักปมแค้น  
        เพชรพระอุมา (2)นาคเทวี (2)          THE STAR ค้นฟ้าคว้าดาว  
  ข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ามะกา
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ / วิสัยทัศน์ พันธกิจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ามะกา
      คณะกรรมการห้องสมุด / คณะกรรมการห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ามะกา
      บุคลากรห้องสมุด / บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ามะกา
      ประวัติห้องสมุด / หน้าหลัก
  ประชาคมอาเซียน
      คลังหลักสูตรประชาชคมอาเซียน / 10 ประเทศอาเซียน
  มุมการให้บริการของห้องสมุด
      มุมเด็ก / มุมเด็ก
      มุม ปปช. / มุม ปปช.
      มุม IT / มุม IT
      มุมค่านิยมหลัก 12 ประการ / มุมค่านิยมหลัก 12 ระการ
      มุมสุขภาพ / มุมสุขภาพ
      มุมหนังสือใหม่ / มุมหนังสือใหม่
      มุมบริการหนังสือพิมพ์ / มุมบริการหนังสือพิมพ์
      มุมนิตยสาร วารสาร / มุมนิตยสาร วารสาร
      มุมบริการน้ำดื่ม / มุมบริการน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าใช้บริการ
  แหล่งเรียนรู้
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลพระแท่น
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลดอนขมิ้น
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลท่าเรือ
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลตะคร้ำเอน
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลหนองลาน
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลสนามแย้
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลแสนตอ
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลหวายเหนียว
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลเขาสามสิบหาบ
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลอุโลกสี่หมื่น
  ภูมิปัญาท้องถิ่น
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองลาน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลท่าเสา
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลสนามแย้
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแสนตอ
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหวายเหนียว
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลพระแท่น
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนขมิ้น
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลเขาสามสิบหาบ
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนชะเอม
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลยางม่วง
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ามะกา ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี 71130 โทร 034-561-779  
Loading...