ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,085)
        สื่อ (113)
        สมาชิก (586)
  เครือข่ายห้องสมุด (930)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (71)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (108)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (743)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดประช...
       ประวัติห้องสมุด (1)
       บุคลากรห้องสมุด (1)
       คณะกรรมการห้องสมุด (1)
       วิสัยทัศน์ พันธกิจ (1)
   มุมการให้บริการของห้องสมุด
       มุมบริการน้ำดื่ม (1)
       มุมนิตยสาร วารสาร (1)
       มุมบริการหนังสือพิมพ์ (1)
       มุมอาชีพ
       มุมแนะแนว
       มุมหนังสือใหม่ (1)
       มุมสุขภาพ (1)
       มุมค่านิยมหลัก 12 ประการ (1)
       มุม IT (1)
       มุม ปปช. (1)
       มุมเด็ก (1)
       บริการสืบค้นหนังสือหนังสื...
   แหล่งเรียนรู้
       แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา (17)
   ภูมิปัญาท้องถิ่น
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่า... (16)
   ประชาคมอาเซียน
       คลังหลักสูตรประชาชคมอาเซี... (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (5)
       กิจกรรมห้องสมุด (72)
       ลิงค์
           หน่วยงาน กศน. (1)
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 6,518
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้สูงอายุ ณ รพสต.บ้านยางม่วง

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        อลวนลุ้นหุ้นรัก          เที่ยวตลาดน้ำ  
        เก็น เจ้าหนูสู้ชีวิต เล่ม 4          เพลิงรัก เพลิงมายา  
        อรุณรุ่ง แห่งหัวใจ          มนตราแห่งดารา  
        จำหลักไว้ในแผ่นดิน          ทะเลไฟ  
        พิษน้ำผึ้ง          เพชรพระอุมา (2)แต่ปางบรรพ์ (2)  
  ข้อมูลพื้นฐานของห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ามะกา
      วิสัยทัศน์ พันธกิจ / วิสัยทัศน์ พันธกิจ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ามะกา
      คณะกรรมการห้องสมุด / คณะกรรมการห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ามะกา
      บุคลากรห้องสมุด / บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ามะกา
      ประวัติห้องสมุด / หน้าหลัก
  ประชาคมอาเซียน
      คลังหลักสูตรประชาชคมอาเซียน / 10 ประเทศอาเซียน
  มุมการให้บริการของห้องสมุด
      มุมเด็ก / มุมเด็ก
      มุม ปปช. / มุม ปปช.
      มุม IT / มุม IT
      มุมค่านิยมหลัก 12 ประการ / มุมค่านิยมหลัก 12 ระการ
      มุมสุขภาพ / มุมสุขภาพ
      มุมหนังสือใหม่ / มุมหนังสือใหม่
      มุมบริการหนังสือพิมพ์ / มุมบริการหนังสือพิมพ์
      มุมนิตยสาร วารสาร / มุมนิตยสาร วารสาร
      มุมบริการน้ำดื่ม / มุมบริการน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าใช้บริการ
  แหล่งเรียนรู้
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลพระแท่น
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลดอนขมิ้น
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลท่าเรือ
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลตะคร้ำเอน
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลหนองลาน
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลสนามแย้
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลแสนตอ
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลหวายเหนียว
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลเขาสามสิบหาบ
      แหล่งเรียนรู้อำเภอท่ามะกา / แหล่งเรียนรู้ ตำบลอุโลกสี่หมื่น
  ภูมิปัญาท้องถิ่น
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองลาน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลท่าเสา
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลสนามแย้
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแสนตอ
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหวายเหนียว
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลพระแท่น
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนขมิ้น
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลเขาสามสิบหาบ
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนชะเอม
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา / ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลยางม่วง
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ามะกา ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี 71130 โทร 034-561-779  
Loading...