ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (8,826)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (108)
  เครือข่ายห้องสมุด (928)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดอื่นๆ (2)
   อาเซียน
       ประเทศพม่า (Myanmar) (1)
       ประเทศเวียดนาม (Vietnam) (1)
       ประเทศสิงคโปร์ (Singapore... (1)
       .ประเทศมาเลเซีย (Malaysia... (1)
       ประเทศลาว (Laos) (1)
       ประเทศกัมพูชา (Cambodia) (1)
       สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPU... (1)
       ประเทศอินโดนีเซีย (Indone... (1)
       บรูไนดารุสซาลาม (Brunei D... (1)
       ไทย (1)
   แนะนำหนังสือนาอ่าน
       แนะนำหนังสือจากบรรณารักษ์
       แนะนำจากสมาชิก
   ประชาสัมพันธ์
       กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
       กินกรรมสนามเด็กดีเป็นศรีแ...
   สื่อ
       e-book
       CD/VCD
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (4)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (1)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,953
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาล

ศูนย์อาเซียนศึกษา

กิจกรรมอาเซี่ยน

ตอบปัญหาอาเซียน

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
อาหารสมุนไพรไทย

เหลี่ยมรักข้ามภพ

พายุรักเพลิงเสน่ห์หา 2

ทาสรักดวงใจมาร

ขอหัวใจนายตัวแสบ


missing you ฝากรักเคียงใจ...


จูบสื่อหัวใจคนเย็นชา


สุคนธบำบัด


รักษ์สุขภาพ


วัยทอง

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        อีสาวอันตราย   
  ประชาสัมพันธ์
  แนะนำหนังสือนาอ่าน
  อาเซียน
      / ประเทศพม่า (Myanmar)
      / ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
      / ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
      / .ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
      / ประเทศลาว (Laos)
      / ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
      / สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)
      / สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (INDONESIA)
      / บรูไน ดารุสซาลาม (BRUNEI DARUSSALM)
      / ไทย
ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบาดาล หมู่ที่ 6 ถนนท่ามะนาว  ตำบลลำนารายณ์  อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  iรหัสไปรษณีย์  15130  โทรศัพท์ 0-364- 61733   E-mail a_liga.bb@hotmail.com  ID line 0836978755
Loading...