ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,888)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (791)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (45)
       ลิงค์
           http://regis.sru.ac.th/ (1)
           สำนักงานกศน. (1)
           การดื่มน้ำกับสุขภาพ (1)
           Digital Literacy Thailand (1)
       ข้อมูลบริการ (6)
       องค์ความรู้
           ปลาโลมา (1)
           โรตีกรอบ (1)
           ปูม้านึ่ง (1)
           Hug Village ของหมู่บ้านแห่งร... (1)
           พิพิธภัณฑ์ปลาหิน (1)
           เกาะแรต (1)
           หาดวังหิน (1)
           ท่าเรือซีทราน-เฟอร์รี่ (1)
           หาดนางกำ (1)
           วัดดอนสัก(สิงขร) (1)
           วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (1)
           อนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพร... (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,231
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นำทีมโดยนายเทิดไท ธรรมธวัช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนสักจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์กศน.อำเภอดอนสัก กลุ่มเป้าหมาย กศน.ตำบลดอนสัก และกศน.ตำบลปากแพรก ซึ่งนายกเทศมนตรีเทศเมืองดอนสัก นายประกอบ จันทร์แก...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก นางสาวณัฐชนก นิลวงศ์ ร่วมโครงการสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล ผ่านกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล จัดโดย กอ.รมน. ร่วมกับกศน.อำเภอดอนสัก และนายสมชาติ ปาน

กิจกรรมสรัางความรักสามัคคีคนในชาติ

แนะนำห้องสมุดแก่นักศึกษากศน.ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากศน.2/2561

แนะนำห้องสมุด

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
พ่ายรักจอมพยศ

ประกาศิตนางฟ้า

ใจขังเจ้า

น่านฟ้าชลาลัย

ช่ออินทนิล


พบคนคลั่งรัก 1 อัตรา เล่ม...


พบคนคลั่งรัก 1 อัตรา เล่ม...


สุขภาพดีใครๆก็มีได้


จ้างรักคุณสามีกำมะลอ


ต้องรัตติกาล

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        จอมนางเคียงหทัย          หวานรักอุ่นใจ  
        ซ่อนไว้ในกรงรัก          ยอดเสน่หา  
        สิเน่หาข้ามขอบฟ้า          ซ่อนรักรอยแค้น  
        ท่านแม่ทับต้องกอดแล้วจึงจะหลับ          วิมานมธุส  
        หลุมพลางรักกับดักพิศวาท          บ่วงปราถนา  
     Learning Resources Linkage System  |   24 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 โทร 077372171 Fanpage : ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก ผู้ดูแลระบบนางสาวณัฐชนก  นิลวงศ์
Loading...