ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (5,938)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (791)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (45)
       ลิงค์
           http://regis.sru.ac.th/ (1)
           สำนักงานกศน. (1)
           การดื่มน้ำกับสุขภาพ (1)
           Digital Literacy Thailand (1)
       ข้อมูลบริการ (6)
       องค์ความรู้
           ปลาโลมา (1)
           โรตีกรอบ (1)
           ปูม้านึ่ง (1)
           Hug Village ของหมู่บ้านแห่งร... (1)
           พิพิธภัณฑ์ปลาหิน (1)
           เกาะแรต (1)
           หาดวังหิน (1)
           ท่าเรือซีทราน-เฟอร์รี่ (1)
           หาดนางกำ (1)
           วัดดอนสัก(สิงขร) (1)
           วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (1)
           อนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพร... (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ
       
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,243
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

14466

  *
     Learning Resources Linkage System  |   24 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220 โทร 077372171 Fanpage : ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก ผู้ดูแลระบบนางสาวณัฐชนก  นิลวงศ์
Loading...