ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,953)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (955)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   กิจกรรมปี 2560
       11 เมษายน 2560 (1)
       5 เมษายน 2560 (1)
       2 เมษายน 2560 (1)
       22 มีนาคม 2560 (1)
       9 มีนาคม 2560 (1)
       23 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       15 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       14 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       8 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       7 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       18 มกราคม 2560. (1)
       18 มกราคม 2560 (1)
       13 มกราคม 2560 (1)
       9 มกราคม 2560 (1)
   กิจกรรมปี 2558
       4 สิงหาคม 2558 (1)
       16 กรกฎาคม 2558 (1)
       11 มิถุนายน 2558 (1)
       11-25 พฤษภาคม 2558 (1)
       12 มีนาคม 2558 (1)
       1 กุมภาพันธ์ 2558 (1)
       6 มกราคม 2558 (1)
       4 ธันวาคม 2557 (1)
       1 พ.ย. 57 - 31 มี.ค 58 (1)
       30 ตุลาคม 2557 (1)
   กิจกรรมปี 2559
       8 ธันวาคม 2559 (1)
       7 ธันวาคม 2559 (1)
       23 พฤศจิกายน 2559 (1)
       18 พฤศจิกายน 2559 (1)
       3 พฤศจิกายน 2559 (1)
       27 ตุลาคม 2559 (1)
       1 กันยายน 2559 (1)
       18 สิงหาคม 2559 (1)
       16 สิงหาคม 2559 (1)
       11 สิงหาคม 2559 (1)
       8 สิงหาคม 2559 (1)
       5 สิงหาคม 2559 (1)
       3 สิงหาคม 2559 (1)
       2 สิงหาคม 2559 (1)
       31 กรกฎาคม 2559 (1)
       28 กรกฎาคม 2559 (1)
       27 กรกฏาคม 2559 (1)
       26 กรกฎาคม 2559 (1)
       22 กรกฎาคม 2559 (1)
       12 กรกฎาคม 2559 (1)
       23 มิถุนายน 2559 (1)
       20 มิถุนายน 2559 (1)
       22 มีนาคม 2559 (1)
       12 มีนาคม 2559 (1)
       10 กุมภาพันธ์ 2559 (1)
       8 มกราคม 2559 (1)
       25 ธันวาคม 2558 (1)
       4 ธันวาคม 2558 (1)
       11 พฤศจิกายน 2558 (1)
       10 ตุลาคม 2558 (1)
       13 พฤษภาคม 2559 (1)
       2 เมษายน 2559 (ห้างสรรพ... (1)
       2 เมษายน 2559 (1)
   กิจกรรมปี 2557
       12 สิงหาคม 2557 (1)
       29 กรกฎาคม 2557 (1)
       10 มีนาคม 2557 (1)
       7 มีนาคม 2557 (1)
       22 กุมภาาพันธ์ 2557 (1)
       12 กุมภาพันธ์ 2557 (1)
       8-10 มกราคม 2557 (1)
   กิจกรรมปี 2556
       25 มิถุนายน 2556 (1)
       3 มิถุนายน 2556 (1)
       30 พฤษภาคม 2556 (1)
       27 มีนาคม 2556 (1)
       13 มีนาคม 2556 (1)
       15 กุมภาพันธ์ 2556 (1)
       14 กุมภาพันธ์ 2556 (1)
       12 มกราคม 2556 (1)
   รางวัลเชิดชูเกียรติ
       รางวัลเชิดชูเกียรติ (1)
   อัตลักษณ์
       อัตลักษณ์ (1)
   พันธกิจ
       พันธกิจ (1)
   วิสัยทัศน์
       วิสัยทัศน์ (1)
   ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอโ...
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ... (1)
   บุคคลากรสถานศึกษา
       บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน (1)
       พนักงานบริการ (1)
       ครู กศน.ตำบล (1)
       ครูอาสา (1)
       ครู (1)
       ผู้บริหาร (1)
   อาเซียน
       เวียตนาม (3)
       สิงคโปร์ (3)
       ฟิลิปปินส์ (3)
       มาเลเซีย (3)
       ลาว (3)
       อืนโดนีซีย (3)
       บรูไน (3)
       กัมพูชา (3)
       พม่า (3)
       ไทย (3)
   สื่อ
       e-book (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (65)
       ลิงค์
           โรคที่พบกับสัตว์ช่วงฤดูร้อน
           ทำอย่างไรให้อารมณ์เย็นลงช่วง...
           เมนูอาหารคลายร้อน
           8 วิธีการดูแลสุขภาพกับหน้าร... (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           งานเฟอร์นิเจอร์จากกระดาษหนัง...
           ม้านั่งจากหนังสือพิมพ์
           เก้าอี้หนังสือพิมพ์
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,797
 
สมัครสมาชิกห้องสมุด
ข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุด :  
เลขบัตรประชาชน * :  
รหัสผ่าน * :  
ยืนยันรหัสผ่าน * :  
คำนำหน้า * :
ชื่อ-นามสกุล * :
เพศ * :  
วัน/เดือน/ปี เกิด * : / /  เช่น 03 / 08 / 2530 เป็นต้น
อายุ :
ปี
ระดับการศึกษา * :  
อาชีพ * :  
บ้านเลขที่ / ถนน * :
ตำบล / อำเภอ / จังหวัด * :
รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ 1 * :      โทรศัพท์ 2 :
สถานที่ติดต่อได้ง่าย :
อีเมล์ * :
ผู้ปกครอง :
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร :
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ :
หมายเลขโทรศัพท์ :
กรุณาป้อนตัวเลขต่อไปนี้ :
รหัสตรวจสอบ

61890

  *
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 โทร.(036)441-535,(036)442-263 E-mail:lookkaewminnie25@gmail.com  ID Lin
Loading...