ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,960)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (954)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   กิจกรรมปี 2560
       11 เมษายน 2560 (1)
       5 เมษายน 2560 (1)
       2 เมษายน 2560 (1)
       22 มีนาคม 2560 (1)
       9 มีนาคม 2560 (1)
       23 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       15 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       14 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       8 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       7 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       18 มกราคม 2560. (1)
       18 มกราคม 2560 (1)
       13 มกราคม 2560 (1)
       9 มกราคม 2560 (1)
   กิจกรรมปี 2558
       4 สิงหาคม 2558 (1)
       16 กรกฎาคม 2558 (1)
       11 มิถุนายน 2558 (1)
       11-25 พฤษภาคม 2558 (1)
       12 มีนาคม 2558 (1)
       1 กุมภาพันธ์ 2558 (1)
       6 มกราคม 2558 (1)
       4 ธันวาคม 2557 (1)
       1 พ.ย. 57 - 31 มี.ค 58 (1)
       30 ตุลาคม 2557 (1)
   กิจกรรมปี 2559
       8 ธันวาคม 2559 (1)
       7 ธันวาคม 2559 (1)
       23 พฤศจิกายน 2559 (1)
       18 พฤศจิกายน 2559 (1)
       3 พฤศจิกายน 2559 (1)
       27 ตุลาคม 2559 (1)
       1 กันยายน 2559 (1)
       18 สิงหาคม 2559 (1)
       16 สิงหาคม 2559 (1)
       11 สิงหาคม 2559 (1)
       8 สิงหาคม 2559 (1)
       5 สิงหาคม 2559 (1)
       3 สิงหาคม 2559 (1)
       2 สิงหาคม 2559 (1)
       31 กรกฎาคม 2559 (1)
       28 กรกฎาคม 2559 (1)
       27 กรกฏาคม 2559 (1)
       26 กรกฎาคม 2559 (1)
       22 กรกฎาคม 2559 (1)
       12 กรกฎาคม 2559 (1)
       23 มิถุนายน 2559 (1)
       20 มิถุนายน 2559 (1)
       22 มีนาคม 2559 (1)
       12 มีนาคม 2559 (1)
       10 กุมภาพันธ์ 2559 (1)
       8 มกราคม 2559 (1)
       25 ธันวาคม 2558 (1)
       4 ธันวาคม 2558 (1)
       11 พฤศจิกายน 2558 (1)
       10 ตุลาคม 2558 (1)
       13 พฤษภาคม 2559 (1)
       2 เมษายน 2559 (ห้างสรรพ... (1)
       2 เมษายน 2559 (1)
   กิจกรรมปี 2557
       12 สิงหาคม 2557 (1)
       29 กรกฎาคม 2557 (1)
       10 มีนาคม 2557 (1)
       7 มีนาคม 2557 (1)
       22 กุมภาาพันธ์ 2557 (1)
       12 กุมภาพันธ์ 2557 (1)
       8-10 มกราคม 2557 (1)
   กิจกรรมปี 2556
       25 มิถุนายน 2556 (1)
       3 มิถุนายน 2556 (1)
       30 พฤษภาคม 2556 (1)
       27 มีนาคม 2556 (1)
       13 มีนาคม 2556 (1)
       15 กุมภาพันธ์ 2556 (1)
       14 กุมภาพันธ์ 2556 (1)
       12 มกราคม 2556 (1)
   รางวัลเชิดชูเกียรติ
       รางวัลเชิดชูเกียรติ (1)
   อัตลักษณ์
       อัตลักษณ์ (1)
   พันธกิจ
       พันธกิจ (1)
   วิสัยทัศน์
       วิสัยทัศน์ (1)
   ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอโ...
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ... (1)
   บุคคลากรสถานศึกษา
       บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน (1)
       พนักงานบริการ (1)
       ครู กศน.ตำบล (1)
       ครูอาสา (1)
       ครู (1)
       ผู้บริหาร (1)
   อาเซียน
       เวียตนาม (3)
       สิงคโปร์ (3)
       ฟิลิปปินส์ (3)
       มาเลเซีย (3)
       ลาว (3)
       อืนโดนีซีย (3)
       บรูไน (3)
       กัมพูชา (3)
       พม่า (3)
       ไทย (3)
   สื่อ
       e-book (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (65)
       ลิงค์
           โรคที่พบกับสัตว์ช่วงฤดูร้อน
           ทำอย่างไรให้อารมณ์เย็นลงช่วง...
           เมนูอาหารคลายร้อน
           8 วิธีการดูแลสุขภาพกับหน้าร... (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           งานเฟอร์นิเจอร์จากกระดาษหนัง...
           ม้านั่งจากหนังสือพิมพ์
           เก้าอี้หนังสือพิมพ์
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,023
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมเคลื่อนที่บริการชุมชน

กิจกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชน

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
จอห์นนีไปรบ

Better than before แค่ปรั...

โชคดีที่มึงได้อ่าน

้happy to be mom m้องอย่า...

้happy to be mom m้องอย่า...


้happy to be mom m้องอย่า...


้happy to be mom m้องอย่า...


้happy to be mom m้องอย่า...


Flash Animation สำหรับงาน...


ดอกไม้ของแผ่นดิน

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        อมตะนิทานอีสป(สองภาษา)5          ล่องไพร  
        ทรายจรัสแสง          ล่องไพร  
        เหลี่ยมรักมาเฟีย          เสน่หามายาหัวใจ  
        ลุยป่าฝ่าฝน          100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมงและแมลง  
  รายการ e-book ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สื่อ /    
  อาเซียน
      พม่า / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      เวียตนาม / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      ไทย / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      สิงคโปร์ / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      ฟิลิปปินส์ / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      มาเลเซีย / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      ลาว / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      อืนโดนีซีย / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      กัมพูชา / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      บรูไน / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
  บุคคลากรสถานศึกษา
      บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน / บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
      พนักงานบริการ / พนักงานบริการ
      ครู กศน.ตำบล / ครู กศน.ตำบล
      ครูอาสา / ครูอาสา
      ครู / ครู
      ผู้บริหาร / ผู้บริหาร กศน.อำเภอโคกสำโรง
  ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง
      ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง / ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง
  วิสัยทัศน์
      วิสัยทัศน์ / วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
      พันธกิจ / พันธกิจ
  อัตลักษณ์
      อัตลักษณ์ / อัตลักษณ์
  รางวัลเชิดชูเกียรติ
      รางวัลเชิดชูเกียรติ / รางวัลเชิดชูเกียรติ
  กิจกรรมปี 2556
      25 มิถุนายน 2556 / ict
      3 มิถุนายน 2556 / ปรับปรุงห้องสมุด
      30 พฤษภาคม 2556 / ตะกร้าหนังสือสื่อรู้
      27 มีนาคม 2556 / เคลื่อนที่ วังไผ่ ตำบลดงมะรุม
      13 มีนาคม 2556 / อ่านและการเรียนรู้
      15 กุมภาพันธ์ 2556 / 5 ส
      14 กุมภาพันธ์ 2556 / แนะนำหนังสือน่าอ่าน
      12 มกราคม 2556 / วันเด็ก
  กิจกรรมปี 2557
      12 สิงหาคม 2557 / วันแม่แห่งชาติ
      29 กรกฎาคม 2557 / เรียนรู้ภาษาไทยภาษาถิ่น
      10 มีนาคม 2557 / ส่งเสริมการอ่านตลอดชีวิต
      7 มีนาคม 2557 / เคลื่อนที่วังขอนขว้าง
      22 กุมภาาพันธ์ 2557 / อาเซียนศึกษา
      12 กุมภาพันธ์ 2557 / เคลื่อนที่ตำบลห้วยโป่ง
      8-10 มกราคม 2557 / วันเด็ก
  กิจกรรมปี 2559
      8 ธันวาคม 2559 / กิจกรรม นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น (8 ธันวาคม 2559)
      7 ธันวาคม 2559 / ต้นไม้แห่งความดี
      23 พฤศจิกายน 2559 / กิจกรรมทำริบบิ้นถวายความอาลัยในหลวงร.9/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      18 พฤศจิกายน 2559 / กิจกรรมหยุดพักรักการอ่าน
      3 พฤศจิกายน 2559 / โครงการเคลื่อนที่อำเภอยิ้ม(ตำบลโคกสำโรง)
      27 ตุลาคม 2559 / กิจกรรมถวายความอาลัยในหลวง ร.9
      1 กันยายน 2559 / กิจกรรมอาเซียนศึกษา
      18 สิงหาคม 2559 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      16 สิงหาคม 2559 / กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      11 สิงหาคม 2559 / กิจกรรมวันแม่
  กิจกรรมปี 2558
      4 สิงหาคม 2558 / เคลือนที่ ต.วังขอนขว้าง วัดนิมิตรมงคล อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
      16 กรกฎาคม 2558 / กิจกรรมแรลลี่รักการอ่าน
      11 มิถุนายน 2558 / กิจกรรมผู้เฒ่าเล่านิทาน
      11-25 พฤษภาคม 2558 / กิจกรรม my family
      12 มีนาคม 2558 / ห้องสมุดเคลื่อนที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
      1 กุมภาพันธ์ 2558 / กิจกรรมอาเซียนศึกษา
      6 มกราคม 2558 / กิจกรรมวันเด็ก
      4 ธันวาคม 2557 / กิจกรรมวันพ่อหลวง
      1 พ.ย. 57 - 31 มี.ค 58 / กิจกรรมผึ้งน้อยยอดนักอ่าน
      30 ตุลาคม 2557 / เคลือนที่ตำบลถลุงเหล็ก
  กิจกรรมปี 2560
      11 เมษายน 2560 / กิจกรรห้องสมุดมเคลื่อนที่บริการชุมชน
      5 เมษายน 2560 / บริการในแหล่งชุมชน
      2 เมษายน 2560 / ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”
      22 มีนาคม 2560 / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนตลาดรักการอ่าน
      9 มีนาคม 2560 / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนตลาดรักการอ่าน
      23 กุมภาพันธ์ 2560 / กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดอ.โคกสำโรง
      15 กุมภาพันธ์ 2560 / อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.สะแกราบ วัดหนองสำโรง
      14 กุมภาพันธ์ 2560 / กิจกรรมงานประดิษฐดอกไม้วันวาเลนไทน์
      8 กุมภาพันธ์ 2560 / โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ต.โคกสำโรง
      7 กุมภาพันธ์ 2560 / กิจกรรม "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น
     Learning Resources Linkage System  |   ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 โทร.(036)441-535,(036)442-263 E-mail:lookkaewminnie25@gmail.com  ID Lin
Loading...