ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (4,960)
        สื่อ ( )
        สมาชิก (954)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   กิจกรรมปี 2560
       11 เมษายน 2560 (1)
       5 เมษายน 2560 (1)
       2 เมษายน 2560 (1)
       22 มีนาคม 2560 (1)
       9 มีนาคม 2560 (1)
       23 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       15 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       14 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       8 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       7 กุมภาพันธ์ 2560 (1)
       18 มกราคม 2560. (1)
       18 มกราคม 2560 (1)
       13 มกราคม 2560 (1)
       9 มกราคม 2560 (1)
   กิจกรรมปี 2558
       4 สิงหาคม 2558 (1)
       16 กรกฎาคม 2558 (1)
       11 มิถุนายน 2558 (1)
       11-25 พฤษภาคม 2558 (1)
       12 มีนาคม 2558 (1)
       1 กุมภาพันธ์ 2558 (1)
       6 มกราคม 2558 (1)
       4 ธันวาคม 2557 (1)
       1 พ.ย. 57 - 31 มี.ค 58 (1)
       30 ตุลาคม 2557 (1)
   กิจกรรมปี 2559
       8 ธันวาคม 2559 (1)
       7 ธันวาคม 2559 (1)
       23 พฤศจิกายน 2559 (1)
       18 พฤศจิกายน 2559 (1)
       3 พฤศจิกายน 2559 (1)
       27 ตุลาคม 2559 (1)
       1 กันยายน 2559 (1)
       18 สิงหาคม 2559 (1)
       16 สิงหาคม 2559 (1)
       11 สิงหาคม 2559 (1)
       8 สิงหาคม 2559 (1)
       5 สิงหาคม 2559 (1)
       3 สิงหาคม 2559 (1)
       2 สิงหาคม 2559 (1)
       31 กรกฎาคม 2559 (1)
       28 กรกฎาคม 2559 (1)
       27 กรกฏาคม 2559 (1)
       26 กรกฎาคม 2559 (1)
       22 กรกฎาคม 2559 (1)
       12 กรกฎาคม 2559 (1)
       23 มิถุนายน 2559 (1)
       20 มิถุนายน 2559 (1)
       22 มีนาคม 2559 (1)
       12 มีนาคม 2559 (1)
       10 กุมภาพันธ์ 2559 (1)
       8 มกราคม 2559 (1)
       25 ธันวาคม 2558 (1)
       4 ธันวาคม 2558 (1)
       11 พฤศจิกายน 2558 (1)
       10 ตุลาคม 2558 (1)
       13 พฤษภาคม 2559 (1)
       2 เมษายน 2559 (ห้างสรรพ... (1)
       2 เมษายน 2559 (1)
   กิจกรรมปี 2557
       12 สิงหาคม 2557 (1)
       29 กรกฎาคม 2557 (1)
       10 มีนาคม 2557 (1)
       7 มีนาคม 2557 (1)
       22 กุมภาาพันธ์ 2557 (1)
       12 กุมภาพันธ์ 2557 (1)
       8-10 มกราคม 2557 (1)
   กิจกรรมปี 2556
       25 มิถุนายน 2556 (1)
       3 มิถุนายน 2556 (1)
       30 พฤษภาคม 2556 (1)
       27 มีนาคม 2556 (1)
       13 มีนาคม 2556 (1)
       15 กุมภาพันธ์ 2556 (1)
       14 กุมภาพันธ์ 2556 (1)
       12 มกราคม 2556 (1)
   รางวัลเชิดชูเกียรติ
       รางวัลเชิดชูเกียรติ (1)
   อัตลักษณ์
       อัตลักษณ์ (1)
   พันธกิจ
       พันธกิจ (1)
   วิสัยทัศน์
       วิสัยทัศน์ (1)
   ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอโ...
       ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเ... (1)
   บุคคลากรสถานศึกษา
       บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน (1)
       พนักงานบริการ (1)
       ครู กศน.ตำบล (1)
       ครูอาสา (1)
       ครู (1)
       ผู้บริหาร (1)
   อาเซียน
       เวียตนาม (3)
       สิงคโปร์ (3)
       ฟิลิปปินส์ (3)
       มาเลเซีย (3)
       ลาว (3)
       อืนโดนีซีย (3)
       บรูไน (3)
       กัมพูชา (3)
       พม่า (3)
       ไทย (3)
   สื่อ
       e-book (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (65)
       ลิงค์
           โรคที่พบกับสัตว์ช่วงฤดูร้อน
           ทำอย่างไรให้อารมณ์เย็นลงช่วง...
           เมนูอาหารคลายร้อน
           8 วิธีการดูแลสุขภาพกับหน้าร... (1)
       ข้อมูลบริการ (1)
       องค์ความรู้
           งานเฟอร์นิเจอร์จากกระดาษหนัง...
           ม้านั่งจากหนังสือพิมพ์
           เก้าอี้หนังสือพิมพ์
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 5,286
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
จอห์นนีไปรบ

Better than before แค่ปรั...

โชคดีที่มึงได้อ่าน

้happy to be mom m้องอย่า...

้happy to be mom m้องอย่า...


้happy to be mom m้องอย่า...


้happy to be mom m้องอย่า...


้happy to be mom m้องอย่า...


Flash Animation สำหรับงาน...


วรรณกรรมวิจารณ์ผู้กระทำชี...

  รายการ e-book ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        สื่อ /    
  อาเซียน
      / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
      / ภาษา(การกล่าวทักทาย)
  บุคคลากรสถานศึกษา
      / ผู้บริหาร กศน.อำเภอโคกสำโรง
      / ครู
      / ครูอาสา
      / ครู กศน.ตำบล
      / พนักงานบริการ
      / บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
  ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง
      / ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง
  วิสัยทัศน์
      / วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
      / พันธกิจ
  อัตลักษณ์
      / อัตลักษณ์
  รางวัลเชิดชูเกียรติ
      / รางวัลเชิดชูเกียรติ
  กิจกรรมปี 2556
      / ict
      / ปรับปรุงห้องสมุด
      / ตะกร้าหนังสือสื่อรู้
      / เคลื่อนที่ วังไผ่ ตำบลดงมะรุม
      / อ่านและการเรียนรู้
      / 5 ส
      / แนะนำหนังสือน่าอ่าน
      / วันเด็ก
  กิจกรรมปี 2557
      / วันแม่แห่งชาติ
      / เรียนรู้ภาษาไทยภาษาถิ่น
      / ส่งเสริมการอ่านตลอดชีวิต
      / เคลื่อนที่วังขอนขว้าง
      / อาเซียนศึกษา
      / เคลื่อนที่ตำบลห้วยโป่ง
      / วันเด็ก
  กิจกรรมปี 2559
      / กิจกรรม นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น (8 ธันวาคม 2559)
      / ต้นไม้แห่งความดี
      / กิจกรรมทำริบบิ้นถวายความอาลัยในหลวงร.9/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      / กิจกรรมหยุดพักรักการอ่าน
      / โครงการเคลื่อนที่อำเภอยิ้ม(ตำบลโคกสำโรง)
      / กิจกรรมถวายความอาลัยในหลวง ร.9
      / กิจกรรมอาเซียนศึกษา
      / กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      / กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      / กิจกรรมวันแม่
  กิจกรรมปี 2558
      / เคลือนที่ ต.วังขอนขว้าง วัดนิมิตรมงคล อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
      / กิจกรรมแรลลี่รักการอ่าน
      / กิจกรรมผู้เฒ่าเล่านิทาน
      / กิจกรรม my family
      / ห้องสมุดเคลื่อนที่ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
      / กิจกรรมอาเซียนศึกษา
      / กิจกรรมวันเด็ก
      / กิจกรรมวันพ่อหลวง
      / กิจกรรมผึ้งน้อยยอดนักอ่าน
      / เคลือนที่ตำบลถลุงเหล็ก
  กิจกรรมปี 2560
      / กิจกรรห้องสมุดมเคลื่อนที่บริการชุมชน
      / บริการในแหล่งชุมชน
      / ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนตลาดรักการอ่าน
      / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนตลาดรักการอ่าน
      / กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดอ.โคกสำโรง
      / อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ต.สะแกราบ วัดหนองสำโรง
      / กิจกรรมงานประดิษฐดอกไม้วันวาเลนไทน์
      / โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ต.โคกสำโรง
      / กิจกรรม "นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 โทร.(036)441-535,(036)442-263 E-mail:lookkaewminnie25@gmail.com  ID Lin
Loading...