ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (13,889)
        สื่อ (755)
        สมาชิก (325)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่
       รร.บ้านพยูน26สค63 (1)
       รร.วัดพลา 26 สค 63
   สำรวจความต้องการเรียนรู้ประช...
       แบบสำรวจความต้องการเรียนร... (1)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบ้านฉา...
       แหล่งเรียนรู้ภูมืปัญญาท้อ... (3)
   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
       ห้องสมุดเคลื่อนที่ (1)
       โครงการห้องสมุดแห่งการเรี... (3)
       กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (1)
       กิจกรรมหนังสือหมุนเวียนออ... (2)
       กิจกรรมมุมความรู้อาเซืยน (2)
       โครงการปลูกการอ่านสานปัญญ... (2)
   กศน.อำเภอบ้านฉาง
       บุคลากร / ผู้อำนวยการสำนั... (1)
       บุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน... (1)
       บุคลากร / ครูศูนย์การเรีย... (1)
       บุคลากร / ครูกศน.ตำบลสำนั... (1)
       บุคลากร / ครูกศน.ตำบลพลา (1)
       บุคลากร / ครู กศน.ตำบลบ้า... (1)
   กิจกรรมของกศน.อำเภอบ้านฉาง
       จัดนิทรรศการเพื่อการเรียน...
       โครงการค่ายวิชาการเพื่อพั...
       กิจกรรมหลักสูตรอาชีพระยะส...
       กิจกรรมหลักสูตรอาชีพระยะส...
       กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาให...
       การตรวจเยี่ยมจากทางผู้บริ... (1)
   แหล่งเรียนรู้ / สถานที่ท่องเ...
       การนวดแผนไทย
       ตำบลสำนักท้อน
       ตำบลพลา (1)
       ต.บ้านฉาง (4)
   ห้องสมุดอำเภอบ้านฉาง
       ประวัติความเป็นมา (1)
       บุคลากร / บรรณารักษ์ (1)
       บุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน... (1)
   สื่อ
       หนังสือสุขภาพ (1)
       ศาสนา
       เบ็ดเตล็ด (1)
       เยาวชน
       ปรัชญา
       สังคมศาสตร์
       ภาษาศาสตร์
       วิทยาศาสตร์
       วิทยาศาสตร์ประยุกต์
       ศิลปะและนันทนาการ
       วรรณคดี
       ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์
       นวนิยายไทย
       นวนิยายจีน
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (1)
       กิจกรรมห้องสมุด (39)
       ลิงค์
           พี่บรรณพาอ่าน
           โควิด
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           เกร็ดความรู้ (1)
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,273
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์

เพื่อนๆทราบหรือไม่ว่า “หน้ากากอนามัย” ที่ช่วยปกป้องการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 นั้น จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการสวมอย่างถูกต้อง คุณรู้ไหมการสวมหน้ากากอนามัยสำคัญแค่ไหน ?

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนในช่วงวัยไหน เพศใด ก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย หรือเรื่องของอาหารการกิน ที่ลดการทานของมัน ของทอด และของหวาน แล้วหันไปให้ความสนใจทานผักกันมากขึ้น วันนี้พี่บรรณพาอ่านมีความรู้เกี่ยวกับข้อดีของการกินผัก...

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

นายตรีเทพ พงษ์สุภาพ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฉาง จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นห้องสมุดคาเฟ่เคลื่อนที่พี่สอนน้อง โดยนำหนังสือนิทานสำหรับเด็กมาจัดชั้นหนังสือให้เด็กๆได้เข้ามายืม-คืน นำกลับไปอ่านที่บ้าน เ...

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
พรหมลิขิต

เรื่องนี้ดี รู้งี้อ่านนาน...

พระชายาเจ้าเสน่ห์ 1

เอาชีวิตรอดในขั้วโลกใต้

เอาชีวิตรอดจากหิมาลัย 2


เอาชีวิตรอดจากหิมาลัย 1


พระชายาเจ้าเสน่ห์ 2


สิ่งที่เรียนรู้จากชีวิต


รางปรารถนา


ความทรงจำของวันพรุ่งนี้

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        รอยแค้นแรงพิศวาส          กระบี่ป้องปฐพี 4  
                  ณาราเจ้านาง  
        ดาบพญายม 2          กระบี่ท่องยุทธจักร ล.1  
        ดาบพญายม 1          กระบี่ท่องยุทธจักร ล.2  
        กระบี่ป้องปฐพี          ศาสตราวุธสู่จุดสูงสุดของชีวิต  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นิทานก่อนนอนตอน หมีอ้วนมีน้อง          นิทานก่อนนอนตอน ช้างงาทอง  
        นิทานก่อนนอน   
  รายการ เบ็ดเตล็ด ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        0000 / ควมรู้ทั้วไป    
  รายการ หนังสือสุขภาพ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        600 / หน้สือชีวจิต    
  ห้องสมุดอำเภอบ้านฉาง
      ประวัติความเป็นมา / ประวัติความเป็นมา
      บุคลากร / บรรณารักษ์ / นายตรีเทพ พงษ์สุภาพ
      บุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านฉาง / นางสุนันทา โนรีสุวรรณ
  แหล่งเรียนรู้ / สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบ้านฉาง
      ต.บ้านฉาง / เส้นทางเดินป่าเชิงอนุรักษ์ เขาภูดร
      ต.บ้านฉาง / หาดน้ำริน
      ต.บ้านฉาง / ศาลหลวงเตี่ยบ้านพยูน
      ตำบลพลา / หาดพลา
      ต.บ้านฉาง / หาดพยูน
  กศน.อำเภอบ้านฉาง
      บุคลากร / ครูศูนย์การเรียนชุมชน / นายยืนยง แต้วไธสง
      บุคลากร / ครูกศน.ตำบลสำนักท้อน / นายบุญส่ง พลอยกระโทก
      บุคลากร / ครูกศน.ตำบลพลา / นายธนาวุธ พลศักดิ์
      บุคลากร / ครู กศน.ตำบลบ้านฉาง / นางปฏิมา พรหมศวร
      บุคลากร / ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านฉาง / นางสุนันทา โนรีสุวรรณ
      บุคลากร / ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง / นายเสกสรรค์ รัตนจินดามุข
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอบ้านฉาง
      แหล่งเรียนรู้ภูมืปัญญาท้องถิ่น / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี
      แหล่งเรียนรู้ภูมืปัญญาท้องถิ่น / ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและทำมาหากิน
      แหล่งเรียนรู้ภูมืปัญญาท้องถิ่น / แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะหัตถกรรมงานผูกผ้าประดับ
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
      โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ / ภาพรวมในโครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้
      โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ / ภาพการตัดสินภาพวาดระบายสี
      โครงการปลูกการอ่านสานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน / กิจกรรมปลูกต้นไม้ส่งเริมการอ่าน
      กิจกรรมหนังสือหมุนเวียนออกสู่ชุมชน / กิจกรรมหนังสือหมุนเวียนตำบลพลา
      กิจกรรมมุมความรู้อาเซืยน / มุมความรู้อาเซียน
      ห้องสมุดเคลื่อนที่ / ห้องสมุดเคลื่อนที่
      โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ / กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี
      กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 / วันเด็กแห่งชาติ 55
      กิจกรรมมุมความรู้อาเซืยน / มุมอาเซียน
      โครงการปลูกการอ่านสานปัญญา 2 เมษา รักการอ่าน / กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน
  กิจกรรมของกศน.อำเภอบ้านฉาง
      การตรวจเยี่ยมจากทางผู้บริหาร / กิจกรรมการรดน้ำขอพรผู้บริหาร กศน.ระยอง
  สำรวจความต้องการเรียนรู้ประชาชนนอกระบบ
      แบบสำรวจความต้องการเรียนรู้ / สำรวจข้อมูล
  กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่
      รร.บ้านพยูน26สค63 / กิจกรรมระบายสี
     Learning Resources Linkage System  |  

  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฉาง อำภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 211300

ผู้ดูแล : นายตรีเทพ  พงษ์สุภาพ โทร. 063-191-4196  Email : 421ed00086@dei.ac.th

Loading...