ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (13,554)
        สื่อ (228)
        สมาชิก (7,230)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   หสม.เฉลิมราชกุมารีอำเภอแกลง
       ข้อมูลพื้นฐาน (3)
       บุคลากร (4)
       กิจกรรมห้องสมุด (475)
   กศน.อำเภอแกลง
       ข้อมูลพื้นฐาน (1)
       บุคลากร (21)
       กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง (25)
       การติดต่อ กศน.อำเภอแกลง (3)
   กศน.ตำบล
       กศน.ตำบลกระแสบน (3)
       กศน.ตำบลกร่ำ (3)
       กศน.ตำบลกองดิน (3)
       กศน.ตำบลคลองปูน (3)
       กศน.ตำบลชากโดน (3)
       กศน.ตำบลชากพง (3)
       กศน.ตำบลทางเกวียน (3)
       กศน.ตำบลทุ่งควายกิน (3)
       กศน.ตำบลเนินฆ้อ (3)
       กศน.ตำบลบ้านนา (3)
       กศน.ตำบลปากน้ำกระแส (3)
       กศน.ตำบลพังราด (3)
       กศน.ตำบลวังหว้า (3)
       กศน.ตำบลสองสลึง (3)
       กศน.ตำบลห้วยยาง (3)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรี...
       ตำบลกระแสบน (3)
       ตำบลห้วยยาง (1)
   สื่อ
       หนังสือ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (530)
       ลิงค์
           ระยองสู้โควิด
           แนวทางการป้องกันโควิด 19
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           วันดินโลก
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
       สำนักงาน กศน.
       สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
       เพจห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราช...
       Facebook ห้องสมุดประชาชน
       ETV (โทรทัศน์เพื่อการศึกษา)
       หอสมุดแห่งชาติ
       TK Park
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       ห้องสมุดมารวย
       ONIE e-library
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
       ก.พ. (ศูนย์รวมข่าวสารงานราชก...
       สสส. (ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุข...
       Thai MOOC (ระบบและศูนย์กลางก...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 4,521
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

กิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ร่วมกับ กศน.ตำบลห้วยยาง (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

กิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ร่วมกับ กศน.ตำบลทุ่งควายกิน (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕)

นิเทศกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนตำบลชากโดน (๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
สูตรเด็ด ยำ ทำแล้วรวย

เดคูพาจเก๋ไก๋ แต่งของใช้...

อาหารญี่ปุ่น รวยง่าย

เครื่องจิ้ม

สวยด้วยผลไม้


100 วิธี รับมือประจำเดือน


เก่งอังกฤษกับ คำคมบน Face...


กด Like ภาษาไทย ใช้ภาษาไท...


หิ่งห้อยในสวนยาง


นักปลูกดอกไม้บนกระดาษขาว

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        อุณากรรณ          ตะปบรัก  
        เคียงใจศิลา          ราคีหวาน  
        แม่ไม้มวยรัก          เล่ห์กรรณิการ์  
        วุ่นรักวิวาห์หวาม          แพ้ทางกามเทพ  
        หมื่นฟุต สะดุดรัก          จุมพิตแสนกล  
  รายการ หนังสือ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นวนิยาย / ทวิภพ    
  หสม.เฉลิมราชกุมารีอำเภอแกลง
      กิจกรรมห้องสมุด / การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ฯ (๑๒ เมษายน ๒๕๖๕)
      กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนตำบลห้วยยาง (๑๑ เมษายน ๒๕๖๕)
      กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมเปิดโลกความรู้ด้วยการอ่าน (๑๑ เมษายน ๒๕๖๕)
      กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด (๑๑ เมษายน ๒๕๖๕)
      กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (ตำบลกร่ำ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕)
      กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (ตำบลทางเกวียน ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕)
      กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (ตำบลกระแสบน ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕)
      กิจกรรมห้องสมุด / ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
      กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (ตำบลพังราด ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕)
      กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
  กศน.อำเภอแกลง
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / การใช้งานแอปพลิเคชั่น Meet & Hangouts
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / รับมอบแอลกอฮอล์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / นิเทศ กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้นายอำเภอแกลง ครั้งที่ 3
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / การประชุมทบทวนและชี้แจงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
      บุคลากร / นางวัชรินทร์ สิทธิพร
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / กิจกรรม 5ส
      บุคลากร / นางสาวพัชญ์ธินันท์ ลู่สวัสดิกุล
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้นายอำเภอแกลง ครั้งที่ 2
      บุคลากร / นางเสาวภา ประทุมวี
  กศน.ตำบล
      กศน.ตำบลสองสลึง / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลสองสลึง / บุคลากร
      กศน.ตำบลทางเกวียน / ที่อยู่
      กศน.ตำบลห้วยยาง / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลวังหว้า / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลพังราด / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลปากน้ำกระแส / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลบ้านนา / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลเนินฆ้อ / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลทุ่งควายกิน / ที่ตั้ง
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้อำเภอแกลง
      ตำบลกระแสบน / นางพรรณี วรรณศิริ
      ตำบลกระแสบน / นางนพพร บำรุงราษฎร์
      ตำบลห้วยยาง / นางอำไพ คมขำ
      ตำบลกระแสบน / นายอ๋อย วงศ์เนียม
     Learning Resources Linkage System  |   นางสาวพัชญ์ธินันท์ ลู่สวัสดิกุล ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทร.0-3867-4153
Loading...