ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (12,574)
        สื่อ (228)
        สมาชิก (7,076)
  เครือข่ายห้องสมุด (934)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   หสม.เฉลิมราชกุมารีอำเภอแกลง
       ข้อมูลพื้นฐาน (3)
       บุคลากร (4)
       กิจกรรมห้องสมุด (250)
   กศน.อำเภอแกลง
       ข้อมูลพื้นฐาน (1)
       บุคลากร (21)
       กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง (25)
       การติดต่อ กศน.อำเภอแกลง (3)
   กศน.ตำบล
       กศน.ตำบลกระแสบน (3)
       กศน.ตำบลกร่ำ (3)
       กศน.ตำบลกองดิน (3)
       กศน.ตำบลคลองปูน (3)
       กศน.ตำบลชากโดน (3)
       กศน.ตำบลชากพง (3)
       กศน.ตำบลทางเกวียน (3)
       กศน.ตำบลทุ่งควายกิน (3)
       กศน.ตำบลเนินฆ้อ (3)
       กศน.ตำบลบ้านนา (3)
       กศน.ตำบลปากน้ำกระแส (3)
       กศน.ตำบลพังราด (3)
       กศน.ตำบลวังหว้า (3)
       กศน.ตำบลสองสลึง (3)
       กศน.ตำบลห้วยยาง (3)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรี...
       ตำบลกระแสบน (3)
       ตำบลห้วยยาง (1)
   สื่อ
       หนังสือ (1)
  ข้อมูลเผยแพร่
       บริการ Rss (6)
       กิจกรรมห้องสมุด (236)
       ลิงค์
       ข้อมูลบริการ (2)
       องค์ความรู้
           วันดินโลก
       แบบฟอร์มสำรวจ (3)
       สำนักงาน กศน.
       สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
       เพจห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราช...
       Facebook ห้องสมุดประชาชน
       ETV (โทรทัศน์เพื่อการศึกษา)
       หอสมุดแห่งชาติ
       TK Park
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       ห้องสมุดมารวย
       ONIE e-library
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
       ก.พ. (ศูนย์รวมข่าวสารงานราชก...
       สสส. (ศูนย์ให้ความรู้ด้านสุข...
       Thai MOOC (ระบบและศูนย์กลางก...
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,494
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

นิเทศออนไลน์การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ กศน.ตำบลทางเกวียน กศน.ตำบลวังหว้า และ ศรช.วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม

รับบริจาคหนังสือ (๑๕ มกราคม ๒๕๖๔)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
บ่วงอธิฏฐาน

ดับฝันมายาวี

ชายาตัวปลอม

กาหลมหรทึก

มายาวี


มายาวี


สายลับ 18+


เพลงรัก เพลิงมายา


เจ้าสาวแคริบเบียน


เจ้าสาวสิบแปดมงกุฎ

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เล่ห์กรรณิการ์          บัญญัติแห่งรัก  
        คีตกาลรัก          ทัณฑ์ร้าย(สั่ง)ให้รัก  
        แสงตะวันของหัวใจ          พ่ายสิเน่หา  
        หนี้หัวใจ          ไฟพิศวาสจอมมาร  
        ลออจันทร์          เด็กหญิงโลกลืมกับนางฟ้าหน้าย่น  
  รายการ หนังสือ ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        นวนิยาย / ทวิภพ    
  หสม.เฉลิมราชกุมารีอำเภอแกลง
      กิจกรรมห้องสมุด / นิเทศออนไลน์การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ กศน.ตำบลทางเกวียน กศน.ตำบลวังหว้า และ ศรช.วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม
      กิจกรรมห้องสมุด / รับบริจาคหนังสือ (๑๕ มกราคม ๒๕๖๔)
      กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
      กิจกรรมห้องสมุด / กิจกรรมรักการอ่านเสริมการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง “โรคโควิด-๑๙ ในเด็ก และCOVID มีชีวิตอยู่กี่วัน”
      กิจกรรมห้องสมุด / นิเทศออนไลน์การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ กศน.ตำบลกระแสบน กศน.ตำบลกองดิน กศน.ตำบลคลองปูน และ กศน.ตำบลชากโดน
      กิจกรรมห้องสมุด / บรรณารักษ์อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรค COVID-๑๙ ในจังหวัดระยอง
      กิจกรรมห้องสมุด / บริการผู้ใช้บริการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรค COVID-๑๙ ในจังหวัดระยอง
      กิจกรรมห้องสมุด / นิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของ กศน.ตำบลชากพง และศูนย์การเรียนชุมชนคลองทุเรียน
      กิจกรรมห้องสมุด / ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอแกลง ปิดบริการ
      กิจกรรมห้องสมุด / นิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.ตำบลชากพง
  กศน.อำเภอแกลง
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / การใช้งานแอปพลิเคชั่น Meet & Hangouts
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / รับมอบแอลกอฮอล์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / นิเทศ กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้นายอำเภอแกลง ครั้งที่ 3
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / การประชุมทบทวนและชี้แจงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
      บุคลากร / นายปฏิญญา ภู่พุ่ม
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / กิจกรรม 5ส
      บุคลากร / นางสาวพัชญ์ธินันท์ ลู่สวัสดิกุล
      กิจกรรม กศน.อำเภอแกลง / ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้นายอำเภอแกลง ครั้งที่ 2
      บุคลากร / นางเสาวภา ประทุมวี
  กศน.ตำบล
      กศน.ตำบลสองสลึง / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลสองสลึง / บุคลากร
      กศน.ตำบลทางเกวียน / ที่อยู่
      กศน.ตำบลห้วยยาง / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลวังหว้า / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลพังราด / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลปากน้ำกระแส / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลบ้านนา / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลเนินฆ้อ / ที่ตั้ง
      กศน.ตำบลทุ่งควายกิน / ที่ตั้ง
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้อำเภอแกลง
      ตำบลกระแสบน / นางพรรณี วรรณศิริ
      ตำบลกระแสบน / นางนพพร บำรุงราษฎร์
      ตำบลห้วยยาง / นางอำไพ คมขำ
      ตำบลกระแสบน / นายอ๋อย วงศ์เนียม
     Learning Resources Linkage System  |   นางสาวพัชญ์ธินันท์ ลู่สวัสดิกุล ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทร.0-3867-4153
Loading...