ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (11,851)
        สื่อ (1,144)
        สมาชิก (1,154)
  เครือข่ายห้องสมุด (935)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (745)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบัน กศน.ภาค (4)
       ห้องสมุดอื่นๆ (4)
   ห้องสมุดอำเภอปลวกแดง
       ข้อมูลพื้นฐาน (3)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ตำบลหนองไร่ (3)
       ตำบลละหาร (3)
       ตำบลตาสิทธิ์ (3)
       ตำบลแม่น้ำคู้
       ตำบลมาบยางพร
       ตำบลปลวกแดง
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (3)
       ลิงค์
           พี่บรรณพาอ่าน (1)
       ข้อมูลบริการ (3)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
       NFE Rayong Knowledge
       สำนักงาน กศน. (ส่วนกลาง)
       สำนักงาน กศน.
       สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
       กศน.อำเภอปลวกแดง
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวกแดง
       ONIE E-library
       หอสมุดแห่งชาติ
       หอสมุดดำรงราชานุภาพ
       ห้องสมุดมารวย
       TK Park
       ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
       (ก.พ.) ศูนย์รวมข่าวสารงานราช...
       (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุ...
       (Thai MOOC) ศูนย์กลางการจัดก...
       ETV โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 1,645
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด

วันสำคัญประจำเดือน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์

จดหมายข่าว

 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เจ้าชายน้อย

108 อาชีพทำแล้วรวย ตอน สุ...

ลมข้ามฟ้า

สัญญารักข้ามภพ

ล๊อกหัวใจมาให้รัก


อาหารทำขาย


รักระแวงใจ


รัก ลวง ตาย


พนันรัก เดิมพันหัวใจ


ระบำอัปสรา

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        คลายเครียดใน30 ว.          ฝึกจิต ฝึกสมาธิ พิชิตความสำเร็จ  
        หัวใจใสๆเก็บไวใหเธอ          อัตชีวประวัติ สมศรี สุกุมลนันทน์  
        สื่อรักชักใยอลวน          ร้อยข้อสอบใส่กรอบหนังสือ  
        พระพุทธเจ้า เล่มที่ 1 กำเนิดมหาบุรุษ (การ์ต...          นิทานดวงดาว  
        ซ้อนใจรัก          ลำนำหกพิภพ  
  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เมก้า เคลฟเวอร์วิทยาศาสตร์สุดๆ : เรื่องแปลกแต...          มหัศจรรย์ปฐพีโลก : ดาวเคราะห์แห่งชีวิต 2  
        เส้นทางสร้างเงิน ปลาสวยงาม2          มหัศจรรย์ปฐพีโลก : อวกาศจากมุมมองของโลก 1  
        วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชุดตะลุยแดนวิทยาศาส...          มัมมี่ ชีวิตนิรันดร์ 1  
        ติวเข้ม ONET วิชาภาษาไทย 16          อิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น 2  
        คณิตศาสตร์วัยซน แผ่นที่ 3 ,4   
  ห้องสมุดอำเภอปลวกแดง
      ข้อมูลพื้นฐาน / ประวัติความเป็นมา
      ข้อมูลพื้นฐาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ
      ข้อมูลพื้นฐาน / บุคลากร
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ตำบลตาสิทธิ์ / การปลูกสับประรด (สับปะรดทองระยอง)
      ตำบลละหาร / การทำปุ๋ยหมัก
      ตำบลหนองไร่ / เกษตรผสมผสานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      ตำบลตาสิทธิ์ / การแปรูปสับประรด
      ตำบลละหาร / การเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้
      ตำบลหนองไร่ / การทำลูกประคบสมุนไพร
      ตำบลตาสิทธิ์ / การใช้เกษตรผสมผสาน
      ตำบลละหาร / การทอผ้า
      ตำบลหนองไร่ / การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
     Learning Resources Linkage System  |   บริเวณประตู 2 วัดไพรสณฑ์ หมู่ที่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร. 038 - 659290
Loading...