ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (11,862)
        สื่อ (1,144)
        สมาชิก (1,157)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   ห้องสมุดอำเภอปลวกแดง
       ข้อมูลพื้นฐาน (3)
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
       ตำบลหนองไร่ (3)
       ตำบลละหาร (3)
       ตำบลตาสิทธิ์ (3)
       ตำบลแม่น้ำคู้
       ตำบลมาบยางพร
       ตำบลปลวกแดง
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (3)
       ลิงค์
           พี่บรรณพาอ่าน (1)
       ข้อมูลบริการ (3)
       องค์ความรู้
       แบบฟอร์มสำรวจ (9)
        NFE Rayong Knowledge
        สำนักงาน กศน. (ส่วนกลาง)
        สำนักงาน กศน.
        สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
        กศน.อำเภอปลวกแดง
        ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลวกแดง
        ONIE E-library
        หอสมุดแห่งชาติ
        หอสมุดดำรงราชานุภาพ
        ห้องสมุดมารวย
        TK Park
        ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราช...
        (ก.พ.) ศูนย์รวมข่าวสารงานราช...
        (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุ...
        (Thai MOOC) ศูนย์กลางการจัดก...
        ETV โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 2,186
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
Cappuccino Arts รักนี้ออก...

นักฆ่าโซโล

Bad Level ปรอทรักวัดอุณหภ...

เกาเหลา ความรัก

วีรกรรม ทำเพื่อเงิน SEVEN...


Heart & Lover หนุ่มซึ้งสา...


Oh My Boy! ภารกิจลับปราบห...


แผนรักแผนร้าย สยบหัวใจยัย...


กำราบหัวใจ มาเฟีย


แทนรัก

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        เส้นทางสร้างเงิน ปลาสวยงาม2          มหัศจรรย์ปฐพีโลก : ดาวเคราะห์แห่งชีวิต 2  
        มหัศจรรย์ปฐพีโลก : อวกาศจากมุมมองของโลก 1          มัมมี่ ชีวิตนิรันดร์ 1  
        อิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้น 2          วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ชุดตะลุยแดนวิทยาศาส...  
        คณิตศาสตร์วัยซน แผ่นที่ 3 ,4          ติวเข้ม ONET วิชาภาษาไทย 16  
        เมก้า เคลฟเวอร์วิทยาศาสตร์สุดๆ : เรื่องแปลกแต...   
  ห้องสมุดอำเภอปลวกแดง
      / ประวัติความเป็นมา
      / วิสัยทัศน์ พันธกิจ
      / บุคลากร
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      / การปลูกสับประรด (สับปะรดทองระยอง)
      / การทำปุ๋ยหมัก
      / เกษตรผสมผสานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      / การแปรูปสับประรด
      / การเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้
      / การทำลูกประคบสมุนไพร
      / การใช้เกษตรผสมผสาน
      / การทอผ้า
      / การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
Loading...