ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
  ขนาดตัวอักษร
      
  สมาชิกห้องสมุด  
  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   สำหรับบรรณารักษ์
  งานบริการห้องสมุด
       สืบค้น หนังสือ/สื่อ
       หนังสือ จำแนกตามหมวดหมู่
       สื่อ จำแนกตามหมวดหมู่
       สมัครสมาชิกห้องสมุด
  สารสนเทศห้องสมุด
        หนังสือ (28,584)
        สื่อ (4,576)
        สมาชิก (2,498)
  เครือข่ายห้องสมุด (931)
       ห้องสมุดประชาชนจังหวัด (70)
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " (111)
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอ (744)
       หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ฯ (1)
       ห้องสมุดสถาบันสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาค (2)
       ห้องสมุดอื่นๆ (3)
   หนังสือแนะนำ
       หนังสือแนะนำ (12)
   อาเซียน
       รู้จักอาเซียน (3)
       เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซ... (2)
       พม่า (2)
       สิงคโปร์ (2)
       อินโดนีเซีย (2)
       มาเลเซีย (2)
       กัมพูชา (2)
       ฟิลิปปินส์ (2)
       เวียดนาม (2)
       ลาว (2)
       บรูไน ดารุสซาลาม (2)
       ไทย (2)
   จังหวัดลพบุรี
       ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดลพบ... (4)
       11 อำเภอจัหวัดลพบุรี (11)
       เทศกาลงานประจำปีของจังหวั... (7)
       สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดล... (12)
   บ้านหนังสือชุมชน
       บ้านหนังสือชุมชน (2)
  ข้อมูลเผยแพร่
       กิจกรรมห้องสมุด (104)
       ลิงค์
           แหล่งการเรียนรู้ (9)
           วีดีโอแนะนำห้องสมุดประชาชนจั... (1)
           DIGITAL LITERACY THAILAND (3)
       ข้อมูลบริการ (5)
       องค์ความรู้
           ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรก... (3)
           ผู้สูงอายุ (3)
           OOCC ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผล... (2)
           สุขภาวะและอนามัยในชุมชน (5)
           ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส... (5)
           ไทยนิยมยั่งยืน (2)
           ธรรมะสอนใจ (3)
           Did you know รู้หรือไม่? (10)
           ภาษาอังกฤษ...ง่ายนิดเดียว (5)
           ภูมิปัญญาท้องถิ่น (6)
           ก้าวทันเทคโนโลยี (5)
           เกร็ดความรู้เพื่อสุขภาพ (14)
       แบบฟอร์มสำรวจ (2)
        ผลงานดีเด่นและรางวัลที่ภาคภู...
        ประวัติห้องสมุดประชาชนจังหวั...
        ข้อมูลบุคลากร
        Facebook ห้องสมุดประชาชนจังห...
        สำนักงาน กศน.
        สำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี
  จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
       จำนวนทั้งสิ้น : 15,452
 
Untitled Document
 กิจกรรมห้องสมุด
     
 เครือข่ายห้องสมุด
  รายการหนังสือใหม่
เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธา...

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธา...

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธา...

เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธา...

แบบฝึกปัติบัติชุดวิชา กฏห...


กฏหมายแรงงาน 10-11


กฏหมายแรงงาน 6-10


กฏหมายแรงงาน 1-5


แบบฝึกปัติบัติชุดวิชา สาร...


สารสนเทศและสื่อเพื่อการส่...

  รายการหนังสือที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        ผู้ก่อการหัวใจ          เลศร้ายหมายหัวใจ  
        กลรักนฤมิต          ซ้ำรอยรัก  
        รักร้อยรอยแค้น(บริจาค)          พูดอังกฤษ พิชิตทุกสถานการณ์  
        กุหลาบประกาศิต          นางพญาท้ารบ 5  
        แผนก่อการรัก          speed ซิ่งใจไปหารัก  
  รายการสื่อใหม่
เทคนิคการถ่ายทอดภาพทิวทัศ...

พัฒนาแอปพลิเคชั่น

ภาษาจีน ระดับกลาง 2

ภาษาจีน ระดับกลาง 1

เปิดโลกการศึกษา ตอน ก่อนน...


เปิดโลกการศึกษา ตอน การตล...


พูดเกาหลี ในชีวิตประจำวัน


การถนอนอาหารและแปรรูปอาหา...


โลกอัศจรรย์ของแมลง ตอน มห...


ดวงอาทิตย์และโลก

  รายการสื่อที่ได้รับความนิยม 10 อันดับ
        Ent' practice 2000 ชีววิทยา          วินาทีเป็น ... วินาทีตาย v. 7  
        Aerobic Style v.4          แฟนฉัน  
        ขนมเมืองเพชร          รวมคลิปอาร์ต Vol. 1  
        นิทานแสนสุข          เดี่ยวอุดม แต้พานิช 4  
        ศึกแก๊งมังกรผ่าโลก          ETV ติวเข้มม.ปลายวิชาคณิตศาสตร์1.การทำโจทย์ข้...  
  หนังสือแนะนำ
      / โฉมงามกับชีคอสูร
      / พ่ายรักจำเลยใจ
      / อาณัติกามเทพ
      / ริมฝั่งน้ำ
      / รหัสนางฟ้า
      / ลูกไม้...ไกลต้น
      / วุ่นรักวิวาห์หวาม
      / บ่วงรักเฉพาะกิจ
      / ซัมปากีตาสีหม่น
      / กับดักหงส์
  จังหวัดลพบุรี
      / วังพระนารายณ์ราชนิเวศน์
      / พระปรางค์สามยอด
      / อำเภอเมือง
      / วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
      / อำเภอโคกสำโรง
      / ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ
      / อำเภอท่าวุ้ง
      / อำเภอท่าหลวง
      / งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
      / อำเภอโคกเจริญ
  อาเซียน
      / รู้จักอาเซียน
      / รู้จักบรูไน ดารุสซาลาม
      / รู้จักลาว
      / รู้จักเวียดนาม
      / รู้จักฟิลิปปินส์
      / รู้จักกัมพูชา
      / รู้จักมาเลเซีย
      / รู้จักอินโดนีเซีย
      / รู้จักพม่า
      / ทำไมถึงจำเป็นต้องตั้งอาเซียน
  บ้านหนังสือชุมชน
      / บ้านหนังสือชุมชนคืออะไร
      / บ้านหนังสือชุมชนจำนวน 24 แห่ง จาก 24 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี
Loading...